Vyskupijose

Pagrindinis Vyskupijose

Apie savanorystę iš arti: paramos rinkimas Severodoneckui

Apie savanorystę iš arti: paramos rinkimas SeverodoneckuiKiekvieną dieną keliamės ir gulamės su mintimi, kaip galėtume padėti mūsų broliams ir seserims, patiriantiems karo siaubus Ukrainoje. Protu sunku suvokti, ką išgyvena karo aukos. Karo aukos – tai dalyvaujantys mūšiuose, karo aukos – besigūžiančios slėptuvėse, karo aukos – gaminančios maistą kovojantiems, karo aukos – palikusios savo namus ir artimuosius. Vienodai skaudu dėl visų. 

Ukrainos palaikymo ženkle – Caritas solidarumo vertybės

Ukrainos palaikymo ženkle – Caritas solidarumo vertybėsMūsų humanitarinės pagalbos krovinys, kuriam daiktus ir priemones aukojo Lietuvos žmones, į Rytų Ukrainos Severodonecko miestą, išvažiavimo pažymėtas solidarumo, palaikymo ir broliškos meilės ženklu – stilizuota širdimi Ukrainos vėliavos fone.  

Kauniečius vienija noras padėti tiems, kurie šiuo metu kenčia

Kauniečius vienija noras padėti tiems, kurie šiuo metu kenčiaEsant tokiai neramiai situacijai, norisi ir šiek tiek pasidžiaugti – gebėjimu dalintis, vienytis ir įsitraukti į artimo meilės darbus. Šiandien Kauno arkivyskupijos Carite pradėjome ruošti humanitarinius paketus nuo karo iš Ukrainos bėgančioms šeimoms, kad tai bent šiek tiek palengvintų jų būtį.

„Gyvenimo spalvos“ stiprina šiauliečius ir kviečia prisijungti

„Gyvenimo spalvos“ stiprina šiauliečius ir kviečia prisijungti Šiaulių vyskupijos Caritas, atkreipdamas dėmesį į tai, kad daug žmonių Lietuvoje patiria emocinius ir fizinius sunkumus, tačiau nedrįsta kreiptis pagalbos, ėmėsi įgyvendinti projektą „Gyvenimo spalvos“. Jame gali dalyvauti 60 metų ir vyresni šiauliečiai, kurie nedirba arba jų darbinė veikla yra besibaigianti. 

Išgelbėti pasaulį kantrumu

Išgelbėti pasaulį kantrumuŠiais metais esame pakviesti į tarpusavio įsiklausymo pratybas, kaip sako popiežius Pranciškus. Ko šiose pratybose galime išmokti iš Carito vykdomos išklausymo tarnystės, kuri ne vienerius metus keliose Lietuvos parapijose atliepia vieną iš ryškiausių skurdo formų – atskirtį ir vienišumą? 

Jaut­rių ir gai­les­tin­gų šir­džių ve­ly­ki­nė „šva­ros ak­ci­ja”

Jaut­rių ir gai­les­tin­gų šir­džių ve­ly­ki­nė „šva­ros ak­ci­ja” Šven­tų An­ge­lų Sar­gų pa­ra­pi­jos „Ca­ri­to“ tar­nys­tės varg­šams pan­de­mi­ja ne­nu­trau­kė. Tie­sa, „Ca­ri­to“ du­rys už­da­ry­tos, veik­la tei­kia­ma ki­to­mis for­mo­mis – sau­ges­nė­mis, nes vargs­tan­čiuo­sius ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu dar la­biau už­griu­vo bė­dos. Sto­ko­jan­tie­ji mais­to jį iš­si­ne­ša vien­kar­ti­niuo­se in­duo­se ar pa­ke­tuo­se, dra­bu­žiai jų pra­šan­tiems taip pat pa­ren­ka­mi ir įtei­kia­mi per nuo­to­lį. Į čia dir­ban­čių sa­va­no­rių ge­ru­mą su­tel­pa ne tik ma­te­ria­li­nė pa­gal­ba mais­tu, dra­bu­žiais, bet ir ne­pa­vargs­tan­tis jų ge­bė­ji­mas my­lė­ti žmo­nes šir­di­mi, ne­įver­ti­nus jų nuo­po­lių, sil­pnų vie­tų, ne­tei­siant, ne­ap­kal­bant. Pri­ar­tė­jus Šv. Ve­ly­koms, sa­va­no­riai, at­si­klau­sę Aly­taus nak­vy­nės na­mų va­do­vy­bės, su­ren­gė „šva­ros ak­ci­ją“ pir­ma­me šių na­mų aukš­te, to­se pa­tal­po­se, kur at­mo­sfe­ra sun­kiai nu­sa­ko­ma.

Epilepsija sergantieji: norime būti kaip visi

Epilepsija sergantieji: norime būti kaip visiEpilepsija – tai lėtinė centrinės nervų sistemos liga, kuria serga 0,7 proc. planetos gyventojų. Manau, ne vienas, išgirdęs, kad žmogus serga šia liga, suklūsta, šiek tiek išsigąsta, nes pirmos mintys, šaunančios į galvą, būna: „O kas, jei dabar jam ar jai prasidės priepuolis ar neteks sąmonės? Ką tada man reikės daryti?“ Taip teigia patys sergantieji, kad su tokia aplinkinių reakcija jiems tenka susidurti.

Caritas bendruomenė Šiluvos atlaiduose

Caritas bendruomenė Šiluvos atlaiduoseRugsėjo 7-15 dienomis Šiluvoje vyksta Didieji Šiluvos atlaidai. Čia piligrimus pasitinka ir Caritas susitikimų palapinė, kurioje savanoriai su kava, arbata, šypsenomis bei pasakojimais apie organizacijos veiklas atvykstančiųjų laukia kiekvieną dieną.

Panevėžio vyskupijoje paminėtas Caritas 30-metis

Panevėžio vyskupijoje paminėtas Caritas 30-metisRugpjūčio 20 d. buvo minimas Panevėžio vyskupijos Caritas 30-metis. Šventinis renginys prasidėjo Krekenavos bazilikoje Šv. Mišiomis, kurias aukojo vyskupas Jonas Kauneckas, kartu meldėsi Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Krekenavos rektorius Gediminas Jankūnas, Garliavos Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kun. Gintaras Urbštas, Rokiškio ir Kupiškio dekanatų kunigai. 

Dekanato Carito savanorių susitikimas

Dekanato Carito savanorių susitikimasBalandžio 10d. Anykščių Šv.Mato parapijos namuose Carito Lietuvoje 30-mečio proga lankėsi  Panevėžio vyskupas Linas VODOPJANOVAS OFM, Panevėžio Carito direktorius kun. Eugenijus STYRA, direktoriaus pavaduotoja Gražina KACEVIČIENĖ, Carito darbuotojai ir savanoriai iš Alantos, Svėdasų, Utenos ir Anykščių parapijų.

Caritas rekolekcijos Molėtų dekanate

Caritas rekolekcijos Molėtų dekanateParapijos namuose vyko Molėtų dekanato Caritas narių rekolekcijos ir Lietuvos Caritas 30-mečio paminėjimas. Į rekolekcijas gausiai susirinko Molėtų dekanato Caritas narės iš Saldutiškio, Kirdeikių, Labanoro, Stirnių, Suginčių, Videniškių ir kitų parapijų. Tradicinį sambūrį, kurio metu buvo paminėtas Lietuvos Caritas jubiliejus, organizavo Molėtų dekanato dekanas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas ir Molėtų dekanato ir parapijos Caritas koordinatorė Aurelija Lukošienė.

Caritas 30-mečio šventė Ignalinoje

Caritas 30-mečio šventė IgnalinojeKaip išmokti gyventi, kad kitame žmoguje pastebėtume Kristų ir nuolat už viską dėkotume Viešpačiui… Tokia buvo pagrindinė pranešimų ir diskusijų mintis Vilniaus arkivyskupijos metinėje konferencijoje, skirtoje Carito 30-mečiui. Šventinis renginys vyko gegužės 25 d. Vilniaus kunigų seminarijoje ir sukvietė Carito darbuotojus bei savanorius. Konferencijoje dalyvavo ir ignaliniečiai: klebonas Vidas Smagurauskas, Carito darbuotoja Vaiva Juršėnienė bei grupelė savanorių. 

Kėdainiuose: Švenčiausios Trejybės atlaidai ir Carito veiklos 30-mečio minėjimas

Kėdainiuose: Švenčiausios Trejybės atlaidai ir Carito veiklos 30-mečio minėjimasŠv. Jurgio bažnyčios Carito šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo parapijos klebonas kun. Artūras Stanevičius. Meldėmės dėkodami Dievui už suteiktas jėgas nuveikti tiems darbams, kuriuos karitietės nuveikė per 30 metų. Prašėme stiprybės ir sveikatos tęsti šiuos kilnius darbus su malda ir meile. Taip pat prašėme amžinosios ramybės anapilin iškeliavusioms Carito narėms.

Pasvalio dekanato Caritas atkūrimo 30-mečio šventė “Kai meilė budi”

Pasvalio dekanato Caritas atkūrimo 30-mečio šventė “Kai meilė budi”Liepos 13 d. 12 val.  Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Šv. Mišiomis, kurias aukojo Jo Ekscelencija Panevėžio Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, kartu meldėsi Generalvikaras, vyskupijos Caritas direktorius – kun., teol. lic. Eugenijus Styra, Pasvalio dekanas  teol. lic. Henrikas Kalpokas, diakonas Raimundas Zimka,  prasidėjo Pasvalio dekanato Caritas atkūrimo 30-mečio šventė. Joje  dalyvavo daug svečių ir gausi Pasvalio dekanato Caritas bendruomenė.

Iš narkotikų išsivadavęs Aleksas: „Per visą gyvenimą legaliai esu dirbęs tik metus“

Iš narkotikų išsivadavęs Aleksas: „Per visą gyvenimą legaliai esu dirbęs tik metus“ Aleksas dažnai sapnuoja ženklus. Dar – kad sėdi baltame kambaryje. Tie ženklai, pasakoja jis, tarsi kažkokie mistiniai, įvairių geometrinių formų. „Kada nors aš juos nupiešiu“, – sako jis. „Ar analizuoju savo praeitį? Taip, nors dabar jau vėlu. Reikia žiūrėti į ateitį, o praeitį norisi pamiršti. Noriu gyventi kaip normalūs žmonės. Šeimos ateityje norėčiau, vaikų. Nes kaip gyventi vienam?“ – priduria.  

Paminėtas Vilkaviškio vyskupijos Caritas 30-metis

Paminėtas Vilkaviškio vyskupijos Caritas 30-metisBirželio 15 d. Vilkaviškyje su visa vyskupijos Caritas bendruomene ir svečiais minėjome šios organizacijos 30 – mečio šventę. Šventė prasidėjo Švč. M. Marijos Apsilankymo katedroje, kur drauge paminėta ir šv. Antano Paduviečio iškilmė.

Kartu mokėsi organizuoti savanorišką veiklą

 Kartu mokėsi organizuoti savanorišką veikląŠ. m. birželio 12 d. Kauno arkivyskupijos salėje vyko mokymai savanoriškos veiklos koordinavimo tema, kuriuos organizavo Kauno arkivyskupijos Caritas bendradarbiaudamas su Kauno arkivyskupijos Jaunimo centru. Daugiau nei 50 Carito ir jaunimo atstovų iš Kauno arkivyskupijos Kauno I ir II, Kėdainių, Raseinių, Jurbarko dekanatų parapijų, vadovaujami mokymų vadovės dr. Neringos Junčytės - Kurapkaitienės, susipažino su savanoriškos veiklos ypatumais, savanorių motyvavimo galimybėmis, savanoriškos veiklos organizavimo, savanorių kvietimo ir palydėjimo aspektais.

Mokymai Telšių vyskupijos Caritas savanoriams

Mokymai Telšių vyskupijos Caritas savanoriamsBirželio 8 d.  Telšių kunigų seminarijoje vyko Lietuvos Caritas projekto ,,Organizacijos Caritas institucinių gebėjimų stiprinimas Lietuvoje" mokymai. Renginyje dalyvavo 37 žmonės iš Telšių regiono. 

Antrieji namai

Antrieji namai Birželio mėnesį minime Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Lietuvoje šiuo metu yra daugiau nei 9 tūkst. sunkiai besiverčiančių šeimų. Jose auga beveik 20 tūkst. vaikų, iš kurių tik apie 8 tūkst. turi galimybę lankyti dienos centrus. Dažnam iš jų čia tiekiami nemokami pietūs yra vienintelis dienos maistas. Šiuo metu Lietuvoje veikia 376 vaikų dienos centrai. Juose vaikai gali praleisti pusdienį, kurį kitaip praleistų pavojingose gatvėse ar ne itin saugiuose namuose. Vienas tokių – Kalvarijos mieste (Marijampolės apskr.) įsikūręs Caritas vaikų dienos centras „Žiniukas“ ne tik teikia pagalbą, bet ir tampa vaikams antraisiais namais.

Caritas aptarė pagalbos namuose vienišiems žmonėms patirtį ir ateities galimybes

Caritas aptarė pagalbos namuose vienišiems žmonėms patirtį ir ateities galimybesŠ. m. balandžio 27 d. Kauno Gerojo Ganytoje parapijos centre vyko Kauno arkivyskupijos Caritas renginys, skirtas telkti parapijų bendruomenes savanoriškos pagalbos tarnystei vienišiems, senyvo amžiaus, neįgaliems žmonėms lankant juos namuose. Šis renginys – tai dalis projekto „Integrali pagalba senyvo amžiaus asmenims su negalia Kauno mieste“, kuris įgyvendinamas bendradarbiaujant Kauno m. savivaldybės socialinių paslaugų centrui, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos Pagalbos namuose tarnybai ir Kauno arkivyskupijos Caritas.

Atsidūrusiems visuomenės paribiuose ranką tiesia savanoris iš Turkijos

Atsidūrusiems visuomenės paribiuose ranką tiesia savanoris iš TurkijosŽmonės, kuriuos mes kasdien skubėdami praeiname. Žmonės, kurių, paskendę savo mintyse, net nepastebime. Jie – tai benamystę išgyvenantys asmenys, kurių, spėjama, vien Kaune gali būti daugiau nei vienas tūkstantis. Paguodą kai kurie jų randa Kauno arkivyskupijos Carito dienos centre „Ateik ir sušilk“. Čia kasdien padėti pasiruošęs ir Musa Hüseyinli – savanoris iš Turkijos.

,,Pirmą kartą pabandžiau alkoholio būdamas dar visai vaikas"

,,Pirmą kartą pabandžiau alkoholio būdamas dar visai vaikas"Kunigas Kęstutis Dvareckas dėl priklausomybės buvo praradęs viską. Šiuo metu Kęstutis vadovauja Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ priklausomų asmenų bendruomenei „Aš esu“. Ją pats įkūrė, o joje kartu gyvena įvairiomis priklausomybės formomis sergantys žmonės. 

Imamasi savanoriškos išklausymo tarnystės

Imamasi savanoriškos išklausymo tarnystės Kviečiame paskaityti apie Rokiškyje įkurtą išklausymo tarnystės centrą  „Daugelis mano, kad norint pasirūpinti kitu pakanka duoti jam lėkštę sriubos, drabužių ar apavo. Per mūsų mokymus buvo akcentuota, kad daugelis žmonių labiau stokoja dėmesio, išklausymo, supratimo“, – sakė kun. A. Novikas.

Ar galime kalbėti ATVIRAI?

Ar galime kalbėti ATVIRAI? Vasarį Katalikų Bažnyčia mini Pasaulinę ligonių dieną. Tai proga pamąstyti apie tai, ką žmogui reiškia sveikata, darna su savimi ir supančiu pasauliu. Minint šią dieną norisi atsiminti ir  sergančius dažnai itin stigmatizuojama liga – epilepsija. Tokių žmonių Lietuvoje  24 tūkst.

Prisėskime šalia žmogaus, o ne savo baimės

Prisėskime šalia žmogaus, o ne savo baimės Šiandien ne vienoje šalyje žmonės išgyvena karo siaubą. Iš tokių kraštų jie traukiasi, bėga ten, kur gali tikisi gyventi ramiai bei taikiai. Popiežius Pranciškus kviečia mus neužmiršti, kad „kiekvienas ateivis, pasibeldžiantis į mūsų duris, yra proga susitikti su Jėzumi Kristumi, kuris tapatinasi su kiekvienos epochos priimtais ar atstumtais ateiviais“ (plg. Mt 25,35.43).

Šventiniai Kūčių pusryčiai vargstančiųjų valgykloje Kaune

Šventiniai Kūčių pusryčiai vargstančiųjų valgykloje KauneKūčių rytą nusidriekė eilės – skurstantys miestiečiai rinkosi prie šventinio stalo. Pasak organizatorių, šiemet buvo pamaitinta apie 200 žmonių. Tradiciniai pusryčiai organizuojami jau daugiau kaip 20 metų. Šilto maisto lėkštė – didžiausia dovana vargstantiems, visuomenės atstumtiems žmonėms.

Minime tarptautinę benamystės dieną

Minime tarptautinę benamystės dieną Spalio 10 – tarptautinė benamystės diena. Minėdami šią dieną prisimename tuos, kurie šiandien patiria šį vargą. Benamystės reiškinys apipintas daugybe stereotipų ir išankstinių nuostatų dažnai neleidžiančių pažinti benamystę išgyvenančių žmonių gyvenimų. Kviečiame susipažinti su Kaune veikiančiu benamių dienos centru, kuriame žmonės gali pasijusti saugūs, priimti tokie, kokie yra, ieškoti darbo ar būsto ir prasmingai leisti laiką.     

Caritas kviečia SUSITIKTI Šiluvos atlaiduose rugsėjo 7-16 d.!

Caritas kviečia SUSITIKTI Šiluvos atlaiduose rugsėjo 7-16 d.!Šiluva, Marijos pasirodymų prieš 410 metų palaiminta žemė, šiuolaikinė, patogi piligrimams šventovė, laukia visų atvykstančių!!  Jau 3-čius metus Caritas bendruomenė taip pat laukia visų Piligrimų Caritas susitikimų kiemelyje.  Vaišinsimės kava, arbata, džiaugsimės, dėkosime ir dalinsimės vieni su kitais įvairiomis patirtimis, kelionėmis bei Viešpaties dovanomis.   Ateik! Mes norime Tave sutikti!