Žmonės

Pagrindinis Žmonės

Lietuvos  Caritas  komanda:

 
 
Kęstutis Kėvalas
Lietuvos vyskupų
konferencijos Socialinių
reikalų tarybos pirmininkas
 
Arūnas Kučikas
Caritas tarybos
pirmininkas
 
Deimantė Bukeikaitė
Generalinė sekretorė
 
 
 
 
   Ieva Stadalninkaitė
Administratorė
 
 
 
Vaida Matusevičiūtė
Projektų koordinatorė
Erika Panova - Polikevičienė 
Projektų koordinatorė 
 
 
Jūratė Blinstrubaitė
Vaikų dienos centrų
koordinatorė​
 
Ieva Urbonaitė
Komunikacijos koordinatorė
 
Edita Ūsienė
Finansininkė
 
 
Justina Inkėnienė
Tarptautinių ryšių
koordinatorė
 
Alvydas Daugalas
Humanitarinės pagalbos
ukrainiečiams administratorius
Živilė Valuckienė
Projekto - iniciatyvos
"Žvelk giliau" koordinatorė
     
 
Caritas Tarybos nariai
 
 
Caritas veikloje dalyvauja savanoriai - gausiausia Caritas bendruomenės dalis - darbuotojai, įsitraukiantys pagalbos gavėjai, asmenys ar bendruomenės, besimeldžiantys už Caritas tarnystę, paramos ir labdaros teikėjai, atliekantys praktikas studentai ir kt.
 
Prie Caritas veiklų vyskupijose (visoje Lietuvoje) prisideda apie 250 darbuotojų ir daugiau nei 3000 savanorių!