Ukrainos palaikymo ženkle – Caritas solidarumo vertybės

Pagrindinis Ukrainos palaikymo ženkle – Caritas solidarumo vertybės
Mūsų humanitarinės pagalbos krovinys, kuriam daiktus ir priemones aukojo Lietuvos žmones, į Rytų Ukrainos Severodonecko miestą, išvažiavimo pažymėtas solidarumo, palaikymo ir broliškos meilės ženklu – stilizuota širdimi Ukrainos vėliavos fone.  
 
Už šį logotipą, kurį dabar naudojame mes ir vyskupijų Caritai, žymėdami Ukrainai skirtas paramos akcijas, humanitarinius krovinius, esame dėkingi Ernestai Karnilaitei, Vilniaus arkivyskupijos Caritas komunikacijos koordinatorei.
 
Simbolinį ženklą ji sukūrė Kaziuko mugei, kur už Vilniaus arkivyskupijos Caritas parduotą produkciją visi pinigai buvo skirti nuo karo nukentėjusiems ukrainiečiams Lietuvoje. Logotipe vilnietei norėjosi pavaizduoti solidarumo vertybes, kuriomis vadovaujamės Carite.
 
„Asmenišku artumu – pasirinkimu būti arti žmonių jų kančios ir atskirties situacijose, ypač ten, kur žmonės yra vieniši. Lygiavertišku ir abipusiu santykiu – galimybe teikti tarpusavio pagalbą ir atsakingai dalyvauti. Įgalinimu, išlaisvinimu – visos Carito darbuotojų ir savanorių pastangos turi būti skirtos padėti kitam žmogui tapti savarankiškesniu ir pajėgesniu užmezgant asmeninius bei bendruomeninius ryšius, taip pat oriai ir atsakingai dalyvauti Bažnyčios ir visuomenės gyvenime. Man norėjosi, kad šį palaikymą ir palydėjimą simbolizuotų susikibusios rankos išvien su Ukrainos tauta“¸ – sakė Ernesta.
 
Lietuvos Caritas informacija