Naujienos

Pagrindinis Naujienos

Apie pragarą ir prisikėlimą Irpinėje: vietinių pasakojimai su nuoširdžia padėka Lietuvai

Apie pragarą ir prisikėlimą Irpinėje: vietinių pasakojimai su nuoširdžia padėka LietuvaiNatalija – dviejų pradinukų mama iš Moščiunų kaimo Tarp Irpinės ir Bučios, kuriame Carito Lietuvoje atstovai lankėsi kartu su kolegomis iš Caritas-Spes Ukraine. Plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžioje pametinukų mama, kaip dauguma šio kaimo žmonių, tikėjosi ramiai „pralaukti neramumus užkampyje“, tačiau atsidūrė vieno įnirtingiausių Kyjivo gynybos mūšių epicentre.

Lvive sudegė Caritas humanitarinės pagalbos sandėlis

Lvive sudegė Caritas humanitarinės pagalbos sandėlisRugsėjo 18 d. naktį Lvive, po Rusijos išpuolio, sudegė Caritas humanitarinės pagalbos sandėlis. Caritas darbuotojai nenukentėjo, tačiau gaisras visiškai sunaikino apie 300 tonų humanitarinės pagalbos prekių, tarp kurių buvo maisto, higienos reikmenų, generatorių ir drabužių.

Caritas – svajonių iš(si)pildymo vieta

Caritas – svajonių iš(si)pildymo vieta Tai buvo didžiulius iššūkis ir išbandymas mums, Carito žmonėms... Išgirdome ukrainiečių vaikučių mamų prašymus padėti rasti galimybę ir vietą jų vaikams, pasibaigus mokslo metams, saugiai praleisti vasaros laiką, kad jos, mamos, ramia širdimi galėtų tęsti savo darbinę veiklą. Išgirdome... ir argi galėjome neprisidėti prie šios problemos išsprendimo? Kauno arkivyskupijos Carito ir Lietuvos Carito sutelktų pastangų dėka dovanojome šiems vaikams saugią ir turiningą vasarą.

Popiežiaus Žinia Pasaulinei migranto ir pabėgėlio dienai – kvietimas statyti tiltus, o ne sienas

Popiežiaus Žinia Pasaulinei migranto ir pabėgėlio dienai – kvietimas statyti tiltus, o ne sienas „Aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas – mane aprengėte, ligonis – mane aplankėte, kalinys – atėjote pas mane“ (Mt 25, 35–36). Šie žodžiai skamba kaip nuolatinis priminimas atpažinti migrantą ne tik kaip pagalbos reikalingą brolį ar seserį, bet ir kaip patį Kristų, beldžiantį į mūsų duris.

Carito įspūdžiai iš Kyjivo: renginio įrašas

Carito įspūdžiai iš Kyjivo: renginio įrašas Kiek likę vilties Ukrainoje nesibaigiant kruvinam karui? Kaip šiandien gyvena Irpinės, Bučos, kitų Kyjivo priemiesčių žmonės, keturis kartus išgyvenę fronto linijoje? Kodėl būtent Caritas pasitelkiamas greitajai pagalbai išvadavus kaimus ir miestelius? Ko ten gyvybiškiausiai trūksta vietiniams? Okupantai palieka užminuotas teritorijas, bet ne tik. Ką dar?  

Severodoneckas - metai okupacijoje

Severodoneckas - metai okupacijojeNuo 2014 m. Luhanskui likus okupuotoje teritorijoje, srities centru tapo Severodonecko miestas. Dar prieš plataus masto Rusijos invaziją šiam regionui nuolat reikėdavo paramos. Vietovės būdavo reguliariai apšaudomos, gyventojų buitis sudėtinga.

EN: Severodonetsk - a year under occupation

EN: Severodonetsk - a year under occupationSince 2014, when Luhansk remained under occupation, the city of Severodonetsk became the centre of the oblast. Even before the large-scale Russian invasion, the region was in constant need of support. The areas were regularly shelled and the population's life was difficult.

Visi seneliai yra mūsų!

Visi seneliai yra mūsų! Kas dabar bus mano senelis?“ – nusiminęs po laidotuvių klausia keturmetis. Vyresnis brolis skuba guosti, kad ir be senelių žmonės gyvena, tik... liūdniau. Abu apsiramina gavę dėdės pažadą nuo šiol būti seneliu ne tik savo anūkams, bet ir jiems. Liepos 23-iąją šiemet minima Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena. Todėl daug nuostabių prisiminimų galėtume papasakoti apie senelius, blogus galbūt nutylėdami. Kaip apie vaikus arba anūkus nelinkę atvirauti apleisti senoliai. Tačiau net mylimiausiems senatvė ne visada lengva.

Susitikau su savo senatve

Susitikau su savo senatve Dalindamasi patirtimi, kaip susitaikė su savo senatve, Carito savanorė Vidutė Rupšlaukienė viliasi, kad jos liudijimas bus priimtas ne kaip pasipuikavimas: „Tiesiog noriu, kad seni, pagyvenę žmonės galėtų siekti daugiau ir jaustis reikalingais“, – sako ką tik sielovadinės rūpybos bei socialinio darbo studijas Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje baigusi šilutiškė 2 sūnų mama ir 6 anūkų močiutė. Dar ji globoja ir depresija sergančią moterį. Kaip sako karitietė, būtent senatvėje išsisprendžia klausimas, turime namus ar ne, ir kur juos surandame.

Lietuvos Caritas Ukrainos Caritui perdavė 300 tūkst. eurų paramą

Lietuvos Caritas Ukrainos Caritui perdavė 300 tūkst. eurų paramąLietuvos Caritas Ukrainos Caritui perdavė 300 tūkst. eurų piniginę paramą, paaukotą tikinčiųjų ir geros valios žmonių, o daiktinę organizuos pagal vizito Kyjive metu išsakytus pagalbos vietos gyventojams poreikius. Lietuvos vyskupų konferencijos delegato užsienio sielovadai arkivyskupo Liongino Virbalo iniciatyva Carito vadovai ir atstovai iš Vilniaus, Kauno ir Panevėžio vyskupijų Kyjive lankėsi liepos 3-8 dienomis.

Dnipras - bėgti nuo karo

Dnipras - bėgti nuo karoAnatolijui Tymofijovičiui – 76, o jo žmonai – 77 metai. 2022-ųjų kovą jiems teko bėgti iš Mariupolio ir ieškoti, kur glaustis Dnipre. Šis miestas vyrui nesvetimas. Šiame regione Anatolijus gimė ir mokėsi. Tačiau baigęs mokslus pradėjo dirbti Mariupolyje, sukūrė šeimą ir gyveno pastaruosius keturiadešimt metų, bet karas viską apvertė aukštyn kojomis.    

EN: Dnipro - fleeing war

EN: Dnipro - fleeing warAnatoly Tymofiyevich is 76 and his wife is 77. In March 2022, they had to flee Mariupol and seek shelter in Dnipro. This city is no stranger to a man. Anatoly was born and educated in this region. However, after graduating, he started working in Mariupol, started a family, and lived there for the past forty years, but the war turned everything upside down.

D. Bukeikaitė: geriausia daugyba yra dalyba

D. Bukeikaitė: geriausia daugyba yra dalyba Sunkumai, nepriteklius yra neatsiejama žmogiškos būties dalis, daliai visuomenės narių pažadinanti pačius gražiausius jausmus — atjautą, rūpestį, nuoširdų norą padėti. Kaip sako Lietuvos Carito generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė, geriausia daugyba yra dalyba.

Ambasadorė G.Damušytė: norėčiau, kad filantropijos Lietuvoje būtų daugiau

Ambasadorė G.Damušytė: norėčiau, kad filantropijos Lietuvoje būtų daugiau Altruizmas, noras padėti kitiems skirtingose visuomenėse įgyja įvairialypių bruožų. Gyvenimo įvairiose šalyse patirtys leidžia tuos skirtumus pamatyti, kartu ir įvertinti filantropijos, mecenatystės būklę šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje. Diplomatė Gintė Damušytė kaip tik ir dalijasi mintimis apie filantropiją ir mecenatystę JAV, Danijoje, ir, žinoma, Lietuvoje.

Popiežius Žinia Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga

Popiežius Žinia Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga„Jis maloningas iš kartos į kartą“ (Lk 1, 50) – tai trečiosios Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos tema, kurią artėjant liepos 23-ajai pristatė Popiežius Pranciškus, kviesdamas visus – vyskupijas, parapijas, draugijas, bendruomenes – švęsti šią dieną, labiausiai reiškiant didžiulį džiaugsmą dėl atnaujinto jaunų ir senų žmonių susitikimo.

Kyjivas - netekti namų

Kyjivas - netekti namųPolinai 80 metų. O pastaruosius dešimt mėnesių ji gyvena prieglaudoje, Lvivo priemiestyje. „Ar dar kada pamatysiu savo namus? Ar jie manęs laukia?" Sunkios, nostalgiškos mintys sukasi senolės galvoje. Polina nežino, ar jos namai išliko, ar bus kur grįžti. Tačiau kiekvieną kartą bandydama užmigti ji galvoja apie grįžimą ten, bent jau sapnuose.

EN: Kyiv - losing your home

EN: Kyiv - losing your home Polina is 80 years old. For the last ten months, she has been living in a shelter in a suburb of Lviv. "Will I ever see my home again? Are they waiting for me?" Heavy, nostalgic thoughts run through the old woman's mind. Polina doesn't know if her home has survived, or if there will be a place to return to. But every time she tries to fall asleep, she thinks about going back there, at least in her dreams.

Geriau mes būkime paskutinieji, įžengę pro Dangaus vartus, bet tenelieka už jų mūsų artimas

Geriau mes būkime paskutinieji, įžengę pro Dangaus vartus, bet tenelieka už jų mūsų artimas Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau. Šias Evangelijos pagal Joną eilutes nuolatinių diakonų šventimuose Kauno arkikatedroje bazilikoje akcentavo Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Už įšventinamąjį diakoną Kauno arkivyskupijos Carito direktorių bei Lietuvos Carito tarybos pirmininką Arūną Kučiką melstis susirinko ir Carito bendruomenė. Įšventinamojo diakono Martyno bendruomenė „Gyvieji akmenys“ giedojo liturgijoje.

Be penkių minučių – nuolatinis diakonas: mintys prieš šventimus

Be penkių minučių – nuolatinis diakonas: mintys prieš šventimus Diakono šventimų išvakarėse Lietuvos Carito Taryboje pasveikinę Kauno arkivyskupijos Carito vadovą, Carito Tarybos pirmininką Arūną Kučiką, paprašėme  tarti keletą žodžių apie nuotaikas prieš šventę, kad pašaukimo išsipildymo džiaugsmu kuo plačiau galėtume pasidalinti su visa Carito bendruomene Lietuvoje.

Dosnumo anatomija: filantropijos tradicija Lietuvoje ir diasporoje. Birželio 22-23 d. mokslinė konferencija Vilniuje

Dosnumo anatomija: filantropijos tradicija Lietuvoje ir diasporoje. Birželio 22-23 d. mokslinė konferencija Vilniuje Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centras, bendradarbiaudamas su Kazickų šeimos fondu bei Lietuvos Caritu, birželio 22-23 dienomis tyrėjus ir filantropijos praktikus kviečia į mokslinę konferenciją „Dosnumo anatomija: filantropijos tradicija Lietuvoje ir diasporoje“, kurioje bus dalinamasi tyrimų rezultatais bei praktine patirtimi.

Volyn - vaikai ir karas

Volyn - vaikai ir karasVaikai ir karas – didžiausia prieštara, tačiau, deja, jau daugiau nei metus – skaudi realybė nesiliaujant bombardavimams, smurtui, prievartai ir visa ko naikinimui Ukrainoje.

EN: Volyn - children and war

EN: Volyn - children and warChildren and war is the greatest contradiction, but unfortunately, for more than a year now, it has been the painful reality of the relentless bombing, violence, abuse and destruction of everything in Ukraine.

Karitietiškos laikysenos, tikėjimo ir gyvenimo pavyzdys: Šviesios Atminties R. Jurkuvienę prisimenant

Karitietiškos laikysenos, tikėjimo ir gyvenimo pavyzdys: Šviesios Atminties R. Jurkuvienę prisimenant Ramunė Jurkuvienė paliko įspaudą kiekvieno dūšioje, su rūpesčiu prisiliesdama prie žmogaus vargo, o taip pat įkvėpdama darbuotis šeimų, ligonių, vienišų, pažeidžiamų žmonių labui. Penktadienį Viešpačiui į savo namus pasikvietus vieną iš buvusių atkurto Lietuvos Carito vadovių, 5 vaikų mamą, gydytoją, Nacionalinės šeimos tarybos pirmininkę Ramunę Jurkuvienę prisimena karitiečiai.

Ukrainos Carito vadovė įspėja apie dar vieną didelį iššūkį žmonėms po Kachovkos užtvankos griūties

Ukrainos Carito vadovė įspėja apie dar vieną didelį iššūkį žmonėms po Kachovkos užtvankos griūtiesKachovkos užtvanką pažeidęs galingas sprogimas, birželio 6 dieną sunaikinęs Kakhovkos vandens rezervuarą ir paleidęs potvynių vandenis pasroviui, semia kaimus, miestelius ir miestus palei Dniepro upę. Humanitarinė krizė. Taip situaciją įvardijo Ukrainos Carito vadovė Tetiana Stawnychy,  tą pačią dieną tarptautinei Carito bendruomenei atsiųstame pranešime apie dar vieną didžiulį iššūkį karo niokojamai Ukrainai.

Tvarumas ir vaikai: pasaulio šviesuolių raginimas

Tvarumas ir vaikai: pasaulio šviesuolių raginimasRūšiuoju – aukoju. Taip neseniai atrastą būdą mokyti atžalas atsakomybės įvardija mokyklinio amžiaus vaikų tėtis Tomas. Kaip pats sako, abu su žmona – verslūs ir būtent todėl nuo mažens sūnus moko tvarumo, pradedant nuo rūšiavimo, taros atidavimo į taromatą, paspaudus „aukoti“ prisidedant prie paramos „Carito“ vaikų dienos centrams.

Parama Ukrainos gyventojams

Rugpjūčio 28-30 dienomis 30-yje Lietuvos miestelių ir miestų Caritas rinko paramą labiausiai nukentėjusiems Ukrainos žmonėms. Kviečiame ir toliau aukoti, bei remti Ukrainos gyventojus.

Mykolajivas - vanduo irgi gali būti pagalba

Mykolajivas - vanduo irgi gali būti pagalbaMykolajivas - tai Ukrainos miestas esantis už mažiau nei 100 km nuo rusų okupuoto Chersono. Tai miestas, kur raketų apšaudymas yra įprastas reiškinys. To pasekoje vienas iš pagrindinių iššūkių - smarkiai pažeista vandentiekio sistema.

EN: Mykolayiv - water can be a help too

EN: Mykolayiv - water can be a help tooMykolayiv is a Ukrainian town less than 100 km from Russian-occupied Kherson. It is a town where rocket fire is a common occurrence. As a result, one of the main challenges is the severely damaged water supply system.