Inicijuotos programos

Pagrindinis Inicijuotos programos
Nuo 2017 - 05 - 01 d. Lietuvos Caritas PROGRAMŲ 
tolimesnis įgyvendinimas perduotas kitiems juridiniams asmenims
 
 
Vaikų dienos centras „Vaikų stotelė“ ir pagalbos šeimai programa
perduota Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijai
Koordinatorė – Kristina Jonėnienė
tel. +370 601 14359, +370 611 95160
 
Slaugos ir globos namuose tarnyba
perduota Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijai
Koordinatorė – Jūratė Matikovienė 
tel. +370 676 38 333
 
     Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centras                                                        
     perduotas Kauno arkivyskupijos Caritas
   Vadovė - Polina Šedienė
   tel. + 370 646 37802
   el. p. caritas.epilepsija@gmail.com          
https://kaunas.caritas.lt/musu-darbai/epilepsijos-psichosocialinio-konsultavimo-centras/
   
 
    Teistų asmenų globos ir reintegracijos programa ir Dienos centras atskirtyje         
    esantiems asmenims perduota Kauno arkivyskupijos Caritas
   Koordinatorė - Milita Žičkutė-Lindžienė
   tel. +370-646-47157
   el. p. caritas.reintegracija@gmail.com
   https://kaunas.caritas.lt/musu-darbai/benamiu-ir-nuteistuju-integracijos-programa/     
 
    Pagalbos smurto, prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukoms programa
    perduota VŠĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centrui (KOPŽI)
   Vadovė - Kristina Mišinienė    
   tel. +370 671 32147
   el. p. centras@anti-trafficking.lt 
   www.anti-trafficking.lt