Lietuvos Caritas inicijuotos PROGRAMOS

Pagrindinis Lietuvos Caritas inicijuotos PROGRAMOS
Nuo 2017 - 05 - 01 d. Lietuvos Caritas PROGRAMŲ 
tolimesnis įgyvendinimas perduotas kitiems juridiniams asmenims
 
 
 
 
Vaikų dienos centras „Vaikų stotelė“ ir pagalbos šeimai programa 
perduota Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijai
Koordinatorė – Kristina Jonėnienė; tel. +370 601 14359, +370 611 95160
 
Slaugos ir globos namuose tarnyba
perduota Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijai
Koordinatorė – Jūratė Matikovienė; tel. +370 676 38 333
 
     
     
Teistų asmenų globos ir reintegracijos programa ir Dienos centras atskirtyje                esantiems asmenims perduota Kauno arkivyskupijos Caritas
 
Koordinatorė - Milita Žičkutė-Lindžienė
tel. +370-646-47157
     
 
 
Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centras perduotas Kauno arkivyskupijos Caritas
 
Vadovė – Polina Šedienė
tel. + 370 646 37802
 
Pagalbos smurto, prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukoms programa perduota VŠĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centrui (KOPŽI)
Vadovė - Kristina Mišinienė; tel. +370 671 32147