Struktūra

Pagrindinis Struktūra

Caritas Internationalis yra katalikiškų šalpos organizacijų pasaulinis tinklas, priklausantis Popiežiškajai tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijai. Caritas Internationalis sudaro septyni regioniniai Caritas organizacijų susivienijimai. Vienas iš jų yra Europos Caritas

 

Europos Caritas yra skėtinė organizacija, vienijanti 49 nacionalines Caritas organizacijas, veikiančias 46-iose Europos žemyno šalyse.

 

Lietuvos Caritas yra vienas iš Europos Caritas konfederacijos narių. Lietuvos Caritas yra Lietuvos Vyskupų Konferencijos įsteigtas viešasis juridinis asmuo pavaldus Lietuvos Vyskupų Konferencijos Socialinių reikalų tarnybai. Lietuvos Caritas vienija septynių vyskupijų Caritas organizacijas, kurios yra pavaldžios vietos vyskupams.

Taip pat Lietuvos Caritas yra Caritas Internationalis ir Caritas Europa organizacijų narys.