Telšių vyskupijos Carito stovykloje – laikas bendrystei ir susitikimams

Pagrindinis Telšių vyskupijos Carito stovykloje – laikas bendrystei ir susitikimams

Telšių vyskupijos Carito stovykloje – laikas bendrystei ir susitikimams

 
 
Rugsėjo 24-26 dienomis Palangoje vyko Telšių vyskupijos Carito organizuota stovykla, į kurią suvažiavo Carito savanorės ir darbuotojos iš skirtingų Lietuvos kampelių. Kelias stovyklos dienas savanorės klausėsi įvairių paskaitų, atliko praktines užduotis, o taip pat spėjo ir trumpai atsikvėpti nuo kasdienių darbų, atsakomybių bei pasimelsti šv. Mišiose, kurias aukojo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.

Iš Dievo žodžio semtis jėgų ir išminties
Pirmąją stovyklos dieną visus pasveikino Lietuvos Caritas generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė, Telšių vyskupijos Caritas vadovė Jūratė Damanskienė. Asmeniniu, jautriu liudijimu pasidalijo Carito koordinatorė Agnė Vasiliauskaitė. Ji pasakojo kaipgi prasidėjo tikėjimo kelionė ir kaip ji pateko į Caritas bendruomenės gretas. Pasak Agnės, didelis džiaugsmas būti Carito dalimi. Vienuolė ses. Vitalija Fedaravičiūtė dalijosi mintimis bei patirtimi apie Dievo žodžio skaitymą, kaip iš Dievo žodžio semtis jėgų bei kasdienės išminties. Savo mintimis apie tai vėliau dalijosi ir stovyklos dalyvės.

Caritas – lyg vilties spindulys 
Antrąją stovyklos dieną karitietės ne tik klausėsi lektorių iš Lietuvos Carito pristatymų, bet ir turėjo laiko atokvėpio minutėlei pajūryje. Pirmąją dienos dalį Kauno arkivyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotoja Milita Žičkutė-Lindžienė dalijosi įžvalgomis apie bažnyčios socialinio mokymo džiaugsmus bei iššūkius šiandienos pasaulyje, Lietuvoje. Pasakodama ji rėmėsi aktualiais gyvenimiškais pavyzdžiais, savo asmenine patirtimi. Buvo aptarti tokie aspektai kaip: krikščioniško socialinio mokymo principai ir kt. Stovyklos dalyvės gavo ir praktinę užduotį grupėse, po jos - laukė aptarimas. Lietuvos Carito generalinė sekretorė D. Bukeikaitė detaliau pristatė Carito struktūrą, aptarė pagrindines Carito kryptis, pasakojo kaipgi patiriame Caritą šiandien. Antrąją stovyklos dieną vainikavo šv.Mišios, jas aukojo ir už Carito atstoves meldėsi Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Jis savo pamokslą pradėjo sakydamas, jog šios dienos Evangelijos pagal Matą ištrauka apie didžiausią įsakymą skamba šitaip: "Mylėti Dievą ir žmogų, – Būtent ši ištrauka yra ir Caritas organizacijos veiklos pagrindas: per pagalbą žmogui tarnauti Dievui. – Tikriausiai jūs turite blatą pas Dievą, kad Viešpats taip suvadovavo, kad būtent šiandien nuskambėtų ši reikšminga ištrauka." Vyskupas pabrėžė, jog daug atjautos šiose žodžiuose: „Tavo tauta taps mano tauta, tavasis Dievas taps mano Dievu“. Šiuos žodžius galime dar ir toliau pratęsti, sakydami: „tavo vargas ar skausmas bus mano vargu ir skausmu... tavo rūpesčiai taps taip pat ir mano rūpesčiais...“ Caritas organizacija stengiasi savaip įgyvendinti šią misiją, kad nebūtų svetimo skausmo, bet kad visa visuomenė pasijustų viena šeima, siekianti padėti vienas kitam." Besibaigiant stovyklai Palangoje D. Bukeikaitė pristatė kaip šiandieninėje bendruomenėje funkcionuoja Caritas ir koks svarbus yra Carito savanorių ir darbuotojų indėlis. Aptarti ir Carito organizacijos iššūkiai, laukiantys ateityje.
Pasak jos, Caritas - lyg vilties spindulys mūsų bendruomenėse. Lietuvos Carito atstovė pabrėžė, kad ši organizacija visada yra šalia žmonių ir kaip Caritui svarbu stebėti laiko ženklus, o prireikus – atnaujinti veiklas, kad būtų atliepti to laikmečio visuomenės poreikiai. Labai svarbu, jog Caritas išliktų artimo meilės vieta, tačiau nenutrūktų ir evangelizacija, tai - dvigubas iššūkis. Prieš užbaigiant stovyklą, karitietės būrėsi į grupeles aptarti kaip kiekviena jų patiria Caritą.

Dalyvių įspūdžiai
Dalyvės dalijosi įspūdžiais apie kelias dienas praleistas stovykloje. Anot jų, po stovyklos pajautė dar didesnę bendrystę, pastiprinimą, dėkingumą ne tik lektoriams, organizatoriams, bet ir viena kitai. Moterys namo išsivežė ne tik naujas žinias, idėjas, pažintis, bet malonių įspūdžių. Jos tikisi, kad tokie susitikimai kaip šis, įvyks dar ne kartą, o Caritas kaip organizacija nenustos augti, pritrauks daugiau naujų savanorių, jaunimo. O visų svarbiausia, kad čia nepritrūktų gerų rankų bei atvirų širdžių!
 
Telšių vyskupijos Carito informacija