Katalikiškų VDC darbuotojai gilinosi į savo tapatybę ir veiklos ypatumus

Pagrindinis Katalikiškų VDC darbuotojai gilinosi į savo tapatybę ir veiklos ypatumus
Š. m. lapkričio 19 d. Kauno arkivyskupijos salėje vyko mokymai katalikiškų vaikų dienos centrų darbuotojams apie katalikiškų vaikų dienos centrų tapatybę ir veiklos ypatumus. Mokymus organizavo Kauno arkivyskupijos Caritas įgyvendindamas Lietuvos Caritas koordinuojamą projektą.
 
Seminare dalyvavo Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos parapijų, vienuolijų, Carito vaikų dienos centrų darbuotojai, o seminarą vedė patyręs socialinio darbo praktikas Tomas Kurapkaitis.

Mokymų pradžia buvo skirta dalyvių susipažinimui ir lūkesčių įvardinimui. Vėliau lektorius Tomas kvietė pamąstyti, kuo katalikiškas vaikų dienos centras panašus į kitus dienos centrus ir kuo skiriasi. Išryškėjo, kad katalikiškas dienos centras veikia Bažnyčios misijos (diakonijos) kontekste ir negali būti suprantamas tik kaip paslaugas vaikams ir šeimoms teikianti įstaiga. Akcentuodamas bendruomeniškumo aspektą lektorius išskyrė keletą skirtingų grupių, kurioms skirta dienos centro veikla. Tai ne tik vaikai ir jų šeimos, bet ir darbuotojai, savanoriai, parapijos bendruomenė, rėmėjai. Veiklos požiūriu buvo išskirtos ugdymo ir socialinio darbo veiklos, kurios turėtų būti sąmoningai ir tikslingai taikomos, atsižvelgiant į asmens poreikius. Atkreiptas dėmesys į tinkamą įstatyminių normų žinojimą ir bendradarbiavimą su kitomis suinteresuotomis institucijomis.  Dalyviai turėjo galimybę išgirstas mintis aptarti grupelėse, suformuluoti pasiūlymus, kaip reiktų dirbti su skirtingomis vaikų dienos centro veiklai svarbiomis grupėmis.

Po pietų pertraukos dalyviai buvo supažindinti su multiperspektyvine atvejo analize, išskiriant atskirus darbo proceso etapus: situacijos analizę, problemų įvardinimą, pagalbos planavimą, intervenciją ir įvertinimą. Mokymų dalyviai turėjo galimybę, remdamiesi pasiūlyta metodika, aptarti ir atskirus sunkius atvejus, kuriuos teko sutikti praktikoje bei ieškoti šių atvejų sprendimo būdų.  

Šie mokymai yra dalis Lietuvos Caritas kartu su vyskupijų Caritas centrais įgyvendinamo projekto, skirto stiprinti Caritas veiklą vyskupijose. Vykdant projektą jau organizuoti mokymai savanoriškos veiklos plėtojimo ir lėšų telkimo temomis. Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis. 
 
 
2019 11 20