Šiauliuose – atviras, nuoširdus susitikimas su Kauno arkivyskupu emeritu L. Virbalu

Pagrindinis Šiauliuose – atviras, nuoširdus susitikimas su Kauno arkivyskupu emeritu L. Virbalu
Birželio 28 dieną Šiaulių vyskupijos Caritas, vykdydamas projektą „Gyvenimo spalvos“, finansuojamą JAV Katalikų Vyskupų Konferencijos, pakvietė Šiaulių vyskupijos tikinčiuosius į  Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapijos namus, į susitikimą su Kauno arkivyskupu emeritu Lionginu Virbalu.
 
Arkivyskupas bažnyčioje aukojo šv. Mišias. Po mišių parapijos namuose vyko atviras, nuoširdus pokalbis apie mumyse glūdinčius vidinius išgyvenimus, jų atpažinimą, norą pagerinti savo ir kitų gyvenimo kokybę, psichologinę bei fizinę sveikatą. Arkivyskupas pasidalino išskirtiniais pastebėjimais ir nuoširdžiu prisilietimu prie išgyvenamų įvairiausių jausmų, palinkėjo tikėjimo, kurį Viešpats perdavė, kviesdamas mylėti kiekvieną žmogų,  tikrumo, kad Dievas niekada neapleidžia. Linkėjo nuoširdumo ir atvirumo, teigė, kad visur, kur yra žmonės, reikia bendravimo, buvimo kartu, turėjimo drąsos kalbėtis visais klausimais – ir skaudžiais, ir džiugiais.
 
Po susitikimo vyko agapė, dalyvavusieji dėkojo už malonią bendrystę, dalijosi mintimis, patirtimis.
 
Dėkojame arkivyskupui emeritui Lionginui Virbalui,  Šiaulių Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapijos klebonui Gintarui Jonikui už nuoširdų, šiltą norą padėti šalia esančiam žmogui neprarasti tikėjimo ir meilės artimui.
 
Šiaulių vyskupijos Caritas informacija