Telšiuose svečiavosi Katalikų verslininkų draugija iš Vokietijos

Pagrindinis Telšiuose svečiavosi Katalikų verslininkų draugija iš Vokietijos
Jau 27 kartą Telšių vyskupijoje svečiavosi Katalikų verslininkų draugijos iš Klopenburgo prezidentas Reinhold Wulfers ir du jo bendradarbiai. Svečiai atvežė labdaros Telšių Caritas valgyklai, Rietavo ir Žemaičių Kalvarijos senelių namams, Varnių vaikų dienos centrui, padovanojo šaldytuvus Telšių Caritas valgyklai ir daugiavaikei šeimai iš Ubiškės, susitiko su mokiniais V.Borisevičiaus gimnazijoje (kuriuose remia vokiečių šeimos iš Klopenburgo), lankė vargstančiuosius visoje Telšių vyskupijoje. 
 
Svečius maloniai priėmė Telšių šv. Antano Paduviečio Katedros pastoracinės tarybos atstovai, šv. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčios klebonas prelatas J.Šiurys, V.Borisevičiaus gimnazijos direktorius R.Ežerskis.Katalikų verslininkų draugijos atstovai taip susitiko su Telšių vyskupu K.Kėvalu ir generalvikaru kun. V. Viktoravičiumi.