Įgyvendinami projektai

Pagrindinis Įgyvendinami projektai

 
Projekto pavadinimas: “PRIIMK: integrali pagalba asmenims integruojantis į darbo rinką”
Projekto kodas: 192066334
Projekto pareiškėjas: Lietuvos Caritas
Projekto vykdytojas: Kauno arkivyskupijos Caritas
 
2018 – 2022 m. Lietuvos Caritas kartu su Kauno arkivyskupijos Caritu įgyvendins Europos sąjungos projektą, pavadinimu „PRIIMK: integrali pagalba asmenims integruojantis į darbo rinką“. Šis projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.  Projekto metu bus dirbama su socialinę atskirtį išgyvenančiomis grupėmis, per nuoseklią veiklų  programą, padedant joms integruotis į darbo rinką. Nedarbo problema yra kompleksinė, apimanti ne tik asmens darbo patirties ar socialinių įgūdžių stoką, bet dažnai tai susiję ir su psichologinėmis  traumomis, patirtomis praeityje, todėl projekto metu bandoma atliepti į visus šiuos poreikius. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį, kiekvienas projekte dalyvaujantis asmuo galės dalyvauti  9 mėnesius trunkančioje veiklų programoje.
Veiklas vykdys socialiniai darbuotojai, psichologai ir užimtumo specialistai.
 
Projekto programą sudarys šios veiklos:
1.  Asmens poreikių vertinimas;
2. Individualus motyvavimas;
3. Grupinis motyvavimas;
4. Individualus socialinis konsultavimas;
5. Soc. įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
6. Individualus socialinis įgūdžių ugdymas;
7. Socialinis įgūdžių ugdymas per savanorystę;
8. Psichologinė pagalba;
9. Profesinis orientavimas;
10.  Individualus profesinis orientavimas;
11. Darbdavių lankymas;
12. Bendrųjų gebėjimų ugdymas;
13. Anglų kalbos kursai;
14. Skaitmeninio raštingumo kursai;
15.  Tarpininkavimas įsidarbinant ir  palydėjimas jau įsidarbinus.
Pagalba bus teikiama ne tik Kauno ar Kauno rajono gyventojams, bet taip pat ir Kėdainių, Jonavos, Raseinių miestų  gyventojams, veiklos vyks nurodytų miestų Caritas padaliniuose. Taip pat  numatyta galimybė kompensuoti kelionės išlaidas.
 
Socialinę atskirtį išgyvenančios grupės, su kuriomis bus dirbama:
Neįgalieji, sergantys epilepsija,
Benamystę išgyvenantys asmenys;
Asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų;
Asmenys, piktnaudžiaujantys alkoholiu;
Socialinės pašalpos gavėjai;
Socialinės rizikos šeimos.
 
Projekto metu buvo sukurta ir platinama informacinis lankstinukas (brošiūra), kviečianti socialiai pažeidžiamas grupes gauti pagalbą integruojantis į darbo rinką:
 
 
Projekto koordinatorė
Inga Pastorastė
Tel. +370 607 31126
el. paštas:
caritas.priimk@gmail.com
 
Projekto finansavimo sutartis pasirašyta su projektą Įgyvendinančiąją institucija Europos socialinio fondo agentūra.
 
Pradžia