Veiklos principai

Pagrindinis Veiklos principai

Veiklos principai

Savo praktinėje veikloje Lietuvos Caritas vadovaujasi solidarumo, subsidiarumo ir teisingumo principais.

Lietuvos Caritas veiklai būdinga:

  • Pagarba žmogaus orumui ir nesmerkiantis požiūris. Caritas teikia pagalbą visiems, kam jos reikia, nepriklausomai nuo religijos, rasės, lyties, amžiaus ar tautybės.
  • Veikla grįsta savanoriško darbo principais. Savanorystė – tai Caritas koncepcijos ir veiklos branduolys, vertinamas ir remiamas visais lygiais.

Solidarumas (lot. solidarus) – bendramintiškumas, vieningumas, interesų bendrumas, bendra atsakomybė.

Subsidiarumas (lot. subsidium) – pagalba iš rezervinių fondų; tai yra didesnių socialinių struktūrų papildoma pagalba individui ir mažoms grupėms; pagalba savipagalbai, nesukuriant žmonių priklausomybės nuo pagalbą teikiančiojo.