Vilniaus Caritas

Pagrindinis Vilniaus Caritas

Adresas: Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius

tel.: (8 5) 261 1014

el. p. info@vilnius.caritas.lt

www.vilnius.caritas.lt

https://www.facebook.com/VilniausarkivyskupijosCaritas/

 

Pirmininkas – J.E. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas

Direktorė – Audronė Kairienė

Pavaduotoja karitatyvinėms veikloms parapijose - Ieva Kuzmaitė

 

Kiekvienais metais, pasitelkę apie 130 darbuotojų ir 600 savanorių, pagalbą suteikia apie 18 000 žmonių.

 

Veikla

Pagalba vaikams, jaunimui ir šeimai:
Vaikų ir paauglių dienos centras „Vilties angelas“
Motinos ir vaiko namai
Visų Šventųjų šeimos paramos centras
Alternatyvaus mokymosi centras jaunimui
 
Pagalba patiriantiems benamystę, skurdą ir atskirtį:
Socialinės pagalbos ir integracijos centras „Betanija“
Laikinieji namai
Nuteistųjų konsultavimo centras
Socialinė tarnyba
 
Pagalba pabėgėliams ir migrantams:
Užsieniečių integracijos programa
 
Pagalba žmonėms, nukentėjusiems nuo smurto ir prekybos žmonėmis:
Pagalbos patyrusiems smurtą ir prekybos žmonėmis aukoms programa
 
Pagalba priklausomybių paliestiems žmonėms ir jų artimiesiems:
Priklausomų asmenų bendruomenė „Aš Esu“
 
Pagalba atgaunant darbo įgūdžius:
Kavinė – mokymų centras „Agapė“
Žvakių dirbtuvės
 
Karitatyvinės tarnystės parapijose:
Vaikų dienos centrai
Artumo programa
Išklausymo tarnystė
Pagalba maisto produktais
 
Rekvizitai
Vilniaus arkivyskupijos Caritas
Jur. asm. kodas 191677454
AB bankas SEB 
Sąsk. nr.  LT387044060001032173