Istorija

Pagrindinis Istorija

Caritas savo veiklą pasaulyje pradėjo XIX a. pabaigoje. Tuo metu katalikų vyskupai įvairiose šalyse ėmė burti labdara užsiimančias bendruomenes. Pirmoji Caritas organizacija pradėjo veikti Vokietijos Freiburgo mieste 1897 m.

Netrukus tapo akivaizdu, kad skirtingų šalių organizacijoms būtina bendradarbiauti tarpusavyje. 1924 m. liepą Amsterdame vykusiame Eucharistiniame pasaulio kongrese buvo išrinktas tarptautinis Caritas komitetas. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui organizacijos veikla buvo sutrikdyta.

Po karo, 1950 m., Romoje įvyko savaitės trukmės Caritas organizacijų atstovų iš 22 šalių susitikimas, kuriame buvo aptariama organizacijos veikla. Po susitikimo nuspręsta įkurti tarptautinę Caritas konferenciją – Caritas Internationalis.

1951 m. gruodį įvyko steigiamasis Caritas Internationalis susirinkimas. Steigėjais tapo 13 šalių atstovai: Austrijos, Belgijos, Kanados, Danijos, Prancūzijos, Vokietijos, Olandijos, Italijos, Liuksemburgo, Portugalijos, Ispanijos, Šveicarijos ir JAV.

Šiuo metu Caritas Internationalis – viena didžiausių pasaulyje humanitarinės pagalbos organizacijų, kuriai priklauso 154 nariai, dirbantys 198 šalyse ir teritorijose. Į jos sudėtį įeina regioninės organizacijos, sukurtos ne tiek pagal žemynų geografijos, kiek pagal socialinių politinių realijų ir kultūros tradicijų principą.

Nepriklausomoje Lietuvoje Caritas federacija veikė nuo 1926 m. Ji siejo beveik visas katalikų švietimo ir labdaros organizacijas. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 m. Caritas federacijos veikla buvo nutraukta. Organizacijos atgaivinimo darbai pradėti tik 1988 m.

Rugpjūčio 26 d. slaptai susitikusi septynių moterų iniciatyvinė grupė, kuriai vadovavo vienuolė Albina Pajarskaitė, pasirašė Katalikiško moterų sambūrio Caritas įkūrimo aktą.

1989 m. balandžio 15–16 d. Kauno sporto halėje įvyko steigiamasis Katalikiško moterų sambūrio Caritas suvažiavimas, kuriame dalyvavo 812 delegačių ir daugiau nei 3000 svečių.

Nuo 1991 m. organizacija vadinama Lietuvos Caritas federacija (LCF). Federacijos nariais galėjo tapti ir vyrai (anksčiau pagal įstatus tegalėję būti rėmėjais). LCF prezidentu tapo vyskupas Sigitas Tamkevičius, generaline sekretore – sesuo Albina Pajarskaitė.

1991 m. LCF tapo tikruoju Caritas Internationalis nariu.

1997 m. birželio 21–22 d. Kaune vykusiame Lietuvos Caritas federacijos suvažiavime patvirtintas pavadinimas Lietuvos Caritas, generaliniu direktoriumi paskirtas kunigas Robertas Grigas.

1998 m., įvertinant lietuviškosios Caritas organizacijos pajėgumą ir įtaką visuomenėje, Lietuvoje (Kaune) buvo surengta Caritas Europa regioninė konferencija, kurios metu išrinktas šios regioninės konfederacijos prezidentas Denis Vienot. Šiuo metu Caritas Internationalis prezidentas yra kardinolas Oscar Rodriguez Maradiaga iš Hondūro (išrinktas 2007 m.).

   
     

Nuo 2002 m. Lietuvos Caritas kaip siunčiančioji ir priimančioji organizacija dalyvauja Europos Sąjungos finansuojamoje programoje „Europos savanorių tarnyba“ – t.y., siunčia lietuvius jaunuolius savanoriškam socialiniam darbui į užsienio šalis ir priima užsieniečius, pageidaujančius darbuotis Caritas projektuose Lietuvoje.

Lietuvos Caritas atstovės Janina Kukauskienė ir Kristina Mišinienė yra nuolatinių Europos Caritas komisijų vidinės komunikacijos ir migracijos klausimams narės, o Jūratė Matikovienė – darbo grupės slaugos problemoms narė.

Nuo 2005 m. Lietuvos Caritas dalyvauja MIATLNA (Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims) akcijoje, aprūpindamas apie 180 tūkst. nepasiturinčiųjų.

Caritas struktūra ir veikla Lietuvoje išlaikoma tikinčiųjų aukomis bei savanorišku darbu (apie 2000 savanorių bendradarbių), taip pat Europos Caritas Solidarumo fondo, Vokietijos Caritas sąjungos, Vokietijos katalikų akcijos Renovabis, Olandijos šalpos fondo Communicantes, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Savivaldybių lėšomis.

Šiuo metu Lietuvos Caritas sudaro centrinė organizacija su būstine Kaune, vykdanti veiklos koordinavimo, atstovavimo ir konsultavimo funkcijas, pavaldi Lietuvos Vyskupų Konferencijai ir Kaišiadorių, Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Vilkaviškio, Vilniaus vyskupijų Caritas organizacijos.

Caritas sistemoje Lietuvoje veikia 62 stacionarinės globos įstaigos: vaikų dienos centrai, senelių namai, labdaros valgyklos, nakvynės namai ir kt. Vykdomi modeliniai socialiniai projektai „Vaiko orumas“ (pagalba skurstančioms šeimoms ir vaikams), „Pagalba prekybos moterimis ir prostitucijos aukoms“, „Kalinių globa ir reintegracija“, „Slauga ir globa namuose“ (socialinė, sielovadinė ir medicininė pagalba sunkiai sergantiems, vienišiems žmonėms namuose). Per metus įvairią Lietuvos Caritas ir jo struktūrų paramą gauna apie 300 tūkst. vargstančiųjų, iš kurių didesnę dalį sudaro žmonės, dalyvaujantys MIATLNA (Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims) akcijoje.