Caritas bendruomenė Šiluvos atlaiduose

Pagrindinis Caritas bendruomenė Šiluvos atlaiduose

Rugsėjo 9 d. Šiluvos atlaiduose buvo minima visuomenės ir valstybės apsaugos darbuotojų diena, miestelis prisipildė pareigūnų, kurie atvyko maldoje melsti jog būtų tiesos ir gėrio liudytojai.

Piligrimų kiemelyje Kauno arkivyskupijos Caritas programa Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centras dalinosi su piligrimais apie tai jog Caritas – 6 metai su epilepsija sergančiais ir jų artimaisiais.Liga iš mūsų gali labai daug atimti, bet tai nereiškia, kad gyvenimas ties tuo sustoja, labai svarbu išmokti priimti ligą ir sugebėti nepaisant fizinių negalavimų mylėti kiekvieną dieną, kuri mums yra dovanota. Programoje veikiantys savanoriai ir darbuotojai, kas dieną stengiasi nešti vilties žinią ir keliauti bendrą atradimų kelionę.

Kava, arbata, blynais ir koše vaišino Jonavos dekanato Caritas savanoriai, kurie jau eilę metų Šiluvos piligrimus pasitinka su rūpesčiu ir noru pasidalinti. Ypatingai džiugu matyti, kad piligrimai šypsosi ir nuoširdžiai dėkoja už tai, kad atrodo per paprastus dalykus pajaučia brolišką ir seserišką artumą, kas palieka gražius prisiminimus širdyje.

 

Rugsėjo 8 d. Šiluvos atlaiduose buvo minima šeimų diena. Šiluvos miestelyje netrūko vaikiško krykštavimo, maldos ir bendrystės.

Šios dienos tema: Caritas – 3 metai su įtėviais, globėjais ir vaikais, kurie surado šeimas. Čia piligrimų kiemelyje jaukiai įsikūrė šeimos su mažaisiais, buvo piešiami šeimos piešiniai, daromi judantys žaisliukai. Tėveliai turėjo galimybę veiklų metu pasikalbėti su specialistais apie kylančius klausimus ugdant mažuosius. Tuo pačiu buvo plačiau pristatytos ir įvaikinimo bei globos galimybės, kas šių dienų kontekste ypatingai svarbu, kaip mus ir ragina popiežius Pranciškus atverti savo namų duris, jog kiekvienas vaikas galėtų augti šeimoje. Šioje tarnystėje budėjo Kauno arkivyskupijos Caritas komanda iš Vaiko gerovės instituto programos.

Kauno I dekanato Caritas komanda, susidedanti iš Kauno miesto parapijų Caritas savanorių,  nuo ankstyvo ryto iki pat vakaro vaišino arbata bei kava. Ši tarnystė leidžia išgyventi trumpus bet prasmingus susitikimus pasitarnaujant kitiems. Tarsi įprasta ranka ištiesia įprastą kavos puodelį ir atsiranda visai neįprastos ir nepaprastos šypsenos bei švytinčios akys. Tai tik leidžia suprasti, kaip mums svarbu dalintis ir augti bendrystėje. 

2019 m. rugsėjo 7 d. Šiluvoje prasidėjo atlaidai, kurie sutraukia iš ties ne mažą būrį piligrimų iš pačių įvairiausių Lietuvos ir ne tik vietų. Ši diena buvo skirta Jonui Pauliui II, bendruomenėms ir Caritas 30-mečio minėjimui. Maldoje dėkojome už ilgus tarnystės metus ir meldėme, kad Dievo malonė veiktų per visus prisijungiančius prie gailestingumo darbų.

Caritas bendradarbiai ir kolegos piligrimų kiemelyje laukė atvykstančių atlaidų dalyvių, kur buvo dalinamasi mintimis apie tai, kad Caritas – 30 metų su vargstančiais ir viltimi. Tai svarbu suprasti, kad skurdas ir vargas neišnyks, tačiau tose situacijose kartu mes galime įžiebti vilties kibirkštis.

Džiugu, kad po šv. Mišių piligrimų kiemelis gausiai prisipildė ir buvo galimybė agapės metu dalintis turimomis gėrybėmis. Į bendrą agapę jungėsi Caritas savanoriai ir bendradarbiai iš įvairių Lietuvos vyskupijų.Arbatos, kavos ir agapės tarnystėje budėjo ir tarnavo gausi Raseinių dekanato Caritas komanda, kuri nenuilstamai sukosi nuo ryto iki vakaro ir savo vaišingumu bei atvirumu džiugino susirinkusius.

2019 09 10