Misija, vizija ir funkcijos

Pagrindinis Misija, vizija ir funkcijos

VIZIJA

Katalikų Bažnyčia padeda silpniausiems savo bendruomenės bei visuomenės nariams ir reikšmingai prisideda prie socialiai jautrios visuomenės kūrimosi. Caritas meilės tarnystė parapijų bendruomenėse yra neatskiriama krikščioniškosios tapatybės dalis drauge su Dievo Žodžio skelbimu ir sakramentų Šventimu. Karitatyvinė veikla  ne tik patraukli krikščioniško asmeninio augimo galimybė, bet ir įgalina veiksmingą krikščioniškosios bendruomenės liudijimą.

 

MISIJA

Lietuvos Caritas misija telkti pagalbą vargstantiems ir būti jų balsu.

 

FUNKCIJOS:

- koordinuoti Caritas veiklą ir vykdyti socialinius projektus;
- atstovauti vargstančiųjų interesams ir ginti juos tarptautinėse bei valstybinėse institucijose;
- informuoti visuomenę apie socialinio gyvenimo pokyčius, akcentuojant iškylančias 
- kurti socialiniu teisingumu grįstą visuomenę;
- užtikrinti nuolatinį Caritas narių kvalifikacijos kėlimą;
- skatinti bendradarbiavimą tarp Caritas, NVO ir vyriausybinių struktūrų, ieškant finansavimo šaltinių socialiniams projektams vykdyti.
 

 
LIETUVOS CARITO STATUTAS