Apie Caritas

Pagrindinis Apie Caritas

Caritas – tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems, nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties ir tautybės.

Caritas savo veikloje remiasi Katalikų bažnyčios socialiniu mokymu, akcentuojančiu žmogaus orumą.

Caritas Lietuvoje – tai savanoriškas pagalbos artimui sambūris, kurio narių daugumą sudaro daugiau kaip 95 proc. savanoriai.

Lietuvos Caritas yra pagal Katalikų Bažnyčios kanonus (kan. 115 § 3 ir kan. 116 § 1) Lietuvos Vyskupų Konferencijos įsteigtas viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą.

Lietuvos Caritas yra Caritas Internationalis konfederacijos ir Regiono Caritas Europa organizacijų narys. Lietuvos Caritas gali būti ir kitų nacionalinių ar tarptautinių organizacijų narys.

Lietuvos Caritas yra visas Caritas struktūras Lietuvoje apimanti bendruomenė.