Apie Caritas

Pagrindinis Apie Caritas

Caritas – tarptautinė katalikiška organizacija, padedanti vargstantiems, nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties ir tautybės.

 

Lietuvos Caritas koordinuoja Caritas veiklą Lietuvoje, atstovauja organizacijai nacionaliniu lygiu ir užsienyje, gina pažeidžiamųjų interesus.

 

Virš 4,5 tūkst. savanorių ir 285 darbuotojus telkiantis Caritas Lietuvoje sukūręs platų vaikų dienos centrų ir pagalbos šeimai tinklą, atsiliepia į sergančių, vienišų, vyresnio amžiaus žmonių poreikius, stokojančius aprūpina maistu, vaistais, drabužiais, kitais daiktais, padeda patiriantiems benamystę, smurtą, priklausomybes. Caritas jaunimas mažina technologinę vyresnių žmonių atskirtį, o migrantams, pabėgėliams, nuteistiesiems, darbo neturintiems asmenims padedama grįžti į visuomenę.

 
Vien per praėjusius metus Carito pagalbos sulaukė apie 65 000 žmonių:
⦿ Sergančiųjų ir vienišų 25 732
⦿ Šeimų 7 650
⦿ Vaikų 4 235
⦿ Karo pabėgėlių 21 522
⦿ Senelių 5 861

Nuo karo pradžios Ukrainoje Lietuvos Caritas įgyvendino 7 paramos rinkimo akcijas Ukrainoje likusiems civiliams ir vieną – bėgantiems nuo karo ir prieglobstį radusiems Moldovoje. Nuolatinė pagalba karo pabėgėliams Lietuvoje per Caritas organizacijos tinklą teikiama 33-ose mūsų šalies savivaldybėse.