Kaišiadorių Caritas

Pagrindinis Kaišiadorių Caritas

Adresas: Birutės g. 9, LT-56124 Kaišiadorys

el. p.: caritas@kaisiadoriuvyskupija.lt

http://kaisiadorys.lcn.lt/kurija_kt/caritas

 

Pirmininkas – J.E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas

Sielovadininkas – kun. Rimvydas Jurkevičius

Caritas reikalų vedėja – Gražina Civilkienė

 

Kaišiadorių vyskupijos Caritas veikia  Molėtų, Kaišiadorių, Birštono, Elektrėnų, Merkinės, Širvintų, Alytaus dekanatuose.

Kiekvienais metais, pasitelkiant apie 22 darbuotojus ir apie 426 savanorius, pagalba suteikiama apie 1100 žmonių.

 

Veikla

Parapijų Caritas dvasinė ir materialinė pagalba vargstantiesiems

Bendruomenės telkimas, ugdymas, savanoriškos veiklos organizavimas

Sunkumus patiriančių šeimų socialinių įgūdžių ugdymas
Ligonių slauga ir sielovada namuose
Paparčių Šv. Juozapo šeimos namai (kartu su dviem vaikų dienos centrais Paparčiuose ir Palomenėje)
 
Rekvizitai 
Kaišiadorių vyskupijos Caritas
Jur. asm. kodas 192069259
Kaišiadorių kredito unija 
Sąsk. nr. LT905011800014000094