MAINAI: patirtis ir jaunystė informacinių technologijų srityje

Pagrindinis MAINAI: patirtis ir jaunystė informacinių technologijų srityje

 

„MAINAI: patirtis ir jaunystė informacinių technologijų srityje“

2022-05 iki 2022-12

 

Projekto tikslas: vyresnio amžiaus žmonių gebėjimų stiprinimas informacinių technologijų srityje įtraukiant jaunimą.

 

Projekto uždaviniai:

1. Skatinti vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimą į informacinių technologijų srities mokymus.

2. Atpažinti vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir sudaryti juos atliepiančią mokymų medžiagą.

3. Parengti ir konsultuoti jaunus žmones, kad jie galėtų mokyti vyresnio amžiaus žmones.

4. Vykdyti ir organizuoti bendras jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių veiklas, ugdant gebėjimus informacinių technologijų srityje

 

Projekto tikslinės grupės:

1. Vyresnio amžiaus žmonės (60 ir daugiau metų amžiaus).

2. Regionuose gyvenantis jaunimas (16-35 metų amžiaus).
 

Projekto vykdymo vietos:

Jurbarkas, Kėdainiai, Ukmergė, Šakiai, Marijampolė, Alytus, Lazdijai.

 

Projekto vykdytojas:

Lietuvos Caritas

 

Projekto Partneriai:

Kauno arkivyskupijos Caritas ir Vilkaviškio vyskupijos Caritas

Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto biudžetas 39,992 Eur.