Atstovaujame

Pagrindinis Atstovaujame
Caritas - pagalba vargstantiems ir jų balsas Bažnyčioje bei visuomenėje
 
Visi krikščionys ir visos bendruomenės pašaukti būti Dievo įrankiais išlaisvinant ir skatinant vargšus taip, kad jie galėtų pilnatviškai įsitraukti į visuomenę; šitai reikalauja mūsų nuolankumo ir atidumo, kad išgirstume vargšo šauksmą ir atskubėtume jam padėti (Evangelii Gaudium, 187)
 
Caritas organizacija jau daugiau nei 30 metų dirba socialinės atskirties bei skurdo mažinimo srityje. Per daugelį veiklos metų įgyvendinta ne vienas šimtas socialinių projektų bei iniciatyvų visoje Lietuvos teritorijoje, bendardarbiaujant su savivaldybėmis bei ministerijomis, sukurtos įvarios pagalbos metodikos bei sukaupta ilgametė praktinio veikimo patirtis. 2014 m. kartu su mokslininkais inicijuotas skurdo problemos tyrimas Lietuvoje ir parengtos rekomendacijos dėl socialinės atskirties ir skurdo mažinimo politikos nacionaliniu/savivaldybių/NVO sektoriaus lygmenimis ir t.t.
 
Siekiame vargo mažinimo srityje veikti bendruomeniniame lygmenyje, kuriose siekiame atpažinti aktualias skurdo formas ir imtis vietos sąlygas ir galimybes atitinkančių veiksmų, į pagalbos teikimą įtraukiant visą bendruomenę, kitus vietos partnerius.
 
Caritas organizacija atstovauja:
  • Sunkumus patiriančių šeimų bei vaikų interesus;
  • Vienišus, pagyvenusius, negalią turinčius žmones;
  • Užsieniečių integracijos procesus;
  • Nuteistųjų ir benamystę išgyvenančiųjų interesus;
  • Stokojančiųjų darbo įgūdžių interesus;
  • Sergančiuosius;
  • Kenčiančius nuo priklausomybių;
  • Nukentėjusius nuo smurto ar prekybos žmonėmis.
 
Svarbiausios konferencijos: 
 
2015 m. LR Seime organizuota nacionalinė mokslinė-praktinė konferenciją tema „Skurdo apraiškos ir socialinės paramos tobulinimo perspektyvos Lietuvoje“.