Prasidedant Lietuvos Carito paramos Ukrainai akcijai – jautri Volodymyro iš Ukrainos Carito padėka

Pagrindinis Prasidedant Lietuvos Carito paramos Ukrainai akcijai – jautri Volodymyro iš Ukrainos Carito padėka
Lietuvos Carito koliažui panaudotas stopkadras iš V.Yakymets kalbos Kauno arkikatedroje ir Dnipro Carito nuotr.
 
Lietuvos Caritui skelbiant 7-ąją paramos Ukrainai rinkimo akciją, kuri balandžio 16-18 dienomis vyks daugiau nei 30 Lietuvos miestų ir miestelių, solidarumui su karo alinama šalimi tikinčiuosius kvietė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Jautriu liudijimu ir padėka dalijosi Caritas Ukraine vadovo pavaduotojas Volodymyr Yakymets.
 
Pasak Carito Lietuvoje globėjas arkivysk. K. Kėvalo, organizacijos atkūrimo 35 metų sukaktis – proga mums visiems padaryti gera, prisidėti prie paramos mūsų seseriškai Ukrainos tautai nesibaigiančių išbandymų metu. Tam pasitarnaus ir balandžio 14-osios rinkliava bažnyčiose, kurią inicijavo Lietuvos vyskupai.
 
Prieš šv. Mišias Kauno arkikatedroje bazilikoje, į kurias padėkoti už 5 apaštališkojo nuncijaus Petar Rajič tarnystės Lietuvoje metus susirinko vyskupai, į tikinčiuosius kreipėsi Caritas Ukraine vadovo pavaduotojas V. Yakymets, perduodamas nuoširdžią Ukrainos žmonių padėką už paramą šiuo sunkiu metu.
 
„Ypatingai esame jums dėkingi, kad priimate karo pabėgėlius, kurie traukiasi iš aktyvaus karo zonų. Taip pat tariame ačiū už Jūsų maldas ir solidarumą, kuris Lietuvoje akivaizdus iš ženklų – Ukrainos vėliavų. Daugybę jų mačiau važiuodamas per Vilnių, Kauną, Panevėžį!
 
Nuoširdžiai dėkojame jums už kiekvieną maisto, asmens higienos paketą. Taip pat esame labai dėkingi už jūsų finansinę paramą, kuri leido padėti daugiau nei 5 mln. 200 tūkst. žmonių visoje Ukrainoje per 46 vietinius Caritus, su daugiau nei 600 savanorių teikiant būtiniausią pagalbą.
 
Labai svarbu, kad su Jūsų pagalba galime padėti įrengti ir išlaikyti saugias erdves vaikams su labai sunkiomis patirtimis. Tai vaikai, matę, kaip žūva jų artimieji ir net tėvai. Tai vaikai, matę, kaip netenka savo namų. Saugiose erdvėse jie gali bandyti susigrąžinti vaikystę.
 
Ypač svarbi jūsų pagalba maisto paketais, tiekiamais Ukrainoje ten, kur neliko maisto prekių parduotuvių. Taip pat padėjote parūpinti malkų ir anglių būstams, kurių nebuvo kuo šildyti žiemą.
 
Dėl Rusijos griaunamos energetikos, daugelis šalies miestų elektrą ir vandenį gali turėti tik keletą valandų per parą.
 
Pusė tonos sprogmenų teko Charkivo miestui, kurio daugelis pastatų nebepataisomai sugriauta, tad žmonės nebeturi, kur gyventi. Vėl kyla karo pabėgėlių banga, nes žmonės nebeturi, kur glaustis, gelbėjasi nuo karo siaubo.
 
Dėl Rusų okupacijos skverbimosi į Ukrainą, vis daugiau žmonių migruoja į Ukrainos Vakarus, ieškodami saugesnio prieglobsčio. Mūsų sandėliai greitai tuštėja ir greitai galime nebeturėti kaip pasirūpinti pačiais būtiniausiais šių žmonių poreikiais.
Nuolankiai prašau Jūsų nepamiršti Ukrainos, būti su mumis šiuo stokos metu.
 
Kaip krikščionys mes žinome, kad tai, ką darome, kuriems stokoja, mes padarome pačiam Kristui. Taigi, dėkodami Jums už Jūsų gerumą, meldžiu, kad Dievas kasdien lydėtų Jūsų darbus ir atlygintų šimteriopai.“
 
Caritas Ukraine vadovo pavaduotojo V. Yakymets pasisakymą galite stebėti paspaudę šią nuorodą: https://www.youtube.com/watch?v=r1GOD-qOS28
 
Daugiau apie Lietuvos Carito paramos rinkimą Ukrainai balandžio 16-18 dienomis rasite paspaudę šią nuorodą.
 
Parengė Lietuvos Caritas