Caritas misija

Telkti pagalbą vargstantiems ir būti jų balsu.

Patiriantiems sunkumus

Vargstantiems, siekdami socialinio teisingumo

Įsitraukimą ir savanorystę

Kas mes esame?

Caritas – tarptautinė katalikiška organizacija, padedanti vargstantiems, nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties, tautybės ar kitų skirtumų. Lietuvos Caritas koordinuoja Caritas veiklą Lietuvoje, atstovauja organizacijai nacionaliniu lygiu ir užsienyje, gina pažeidžiamųjų interesus.

Virš 4,5 tūkst. savanorių ir 285 darbuotojus telkiantis Caritas Lietuvoje sukūręs platų vaikų dienos centrų ir pagalbos šeimai tinklą, atsiliepia į sergančių, vienišų, vyresnio amžiaus žmonių poreikius, stokojančius aprūpina maistu, vaistais, drabužiais, kitais daiktais, padeda patiriantiems benamystę, smurtą, priklausomybes. Caritas jaunimas mažina technologinę vyresnių žmonių atskirtį, o migrantams, pabėgėliams, nuteistiesiems, darbo neturintiems asmenims padedama grįžti į visuomenę.

Apie Caritas

Naujienos

4500

ĮSITRAUKUSIŲ
SAVANORIŲ

65001

2023 PADĖTA
ASMENIMS

189

ĮGYVENDINTŲ
PROJEKTŲ

Kviečiame prisidėti

Partneriai ir rėmėjai

Client-Logo-002
Client-Logo-003
Client-Logo-004