Caritas Veikla

Svarbiausia mūsų užduotis ir tikslas – dalintis gailestingumu ir suteikti pagalbą Jums.

Patiriantiems sunkumus

Vargstantiems, siekdami socialinio teisingumo

Įsitraukimą ir savanorystę

Kas yra Caritas organizacija?

Caritas – tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems, nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties ir tautybės.

Caritas savo veikloje remiasi Katalikų bažnyčios socialiniu mokymu, akcentuojančiu žmogaus orumą.

Caritas Lietuvoje – tai savanoriškas pagalbos artimui sambūris, kurio narių daugumą daugiau kaip 95 proc. sudaro savanoriai.

Apie Caritas

Naujienos

3900

ĮSITRAUKUSIŲ
SAVANORIŲ

40000

2022 PADĖTA
ASMENIMS

189

ĮGYVENDINTŲ
PROJEKTŲ

Kviečiame prisidėti

Partneriai ir rėmėjai

Client-Logo-002
Client-Logo-003
Client-Logo-004