VMI duomenimis, kasmet apie 70 % Lietuvos gyventojų, galinčių skirti GPM dalį paramai, jos niekam neskiria. Šie pinigai būtų suteikę galimybę išklausyti, pamaitinti, aprengti, aplankyti ar suteikti pastogę tūkstančiams žmonių.

Kaip skirti

- Prisijunk prie EDS sistemos
- Pildydamas formą įrašyk gavėjo pavadinimą – LIETUVOS CARITAS
- Arba įrašyk gavėjo identifikacinį numerį – 192066334
- Skiltyje „Mokesčio dalies dydis” įrašyk 1,2

Kur keliauja paskirti pinigai?


Tavo paskirta GPM dalis padeda patiriantiems vienišumą, benamystę, stokojantiems maisto, vaistų, emocinės ir kitos pagalbos. Įsitikink pats – 2022 metais padėjome:

15732

vienišiems
žmonėms

5861

sergančiajam

35714

karo
pabėgelių

~
70000

stokojančiųjų
maisto

4235

vaikams

Skirk savo 1,2 % GPM jau dabar