Išklausymo tarnystė

Pagrindinis Išklausymo tarnystė

Išklausymas parapijose

 

„Jis sakė jiems: įsidėmėkite, ką girdite: kokiu saiku seikėjate, tokiu ir jums bus atseikėta, ir jums, kurie girdite, bus dar pridėta." (Mk 4, 24)

 

Vienas iš didžiausių šio laikmečio iššūkių – tai sunkumus išgyvenančių žmonių vienišumas. Laikui bėgant keičiasi žmonių poreikiai ir problemos. Anksčiau skurdas buvo apibrėžiamas kaip maisto, drabužių gyvenamosios vietos stoka. Šiandien vienos ryškiausių skurdo formų - vienišumas, atskirtis. Norint spręsti šias problemas parapijose pradėta nauja Caritas tarnystės forma - išklausymas. 

Išklausymo tarnystė  viena gražiausių bendruomenės meilės išraiškos formų, kurioje bendruomenė pamato silpniausių savo narių poreikius ir gali jautriai į juos atliepti. Tai atspirties taškas žmonėms, kurie išgyvena sunkumus. Jie turi žinoti, kad yra kas juos priima, išklauso, nukreipia, palydi ir supažindina su esamomis galimybėmis.