Išklausymo tarnystė

Pagrindinis Išklausymo tarnystė

Išklausymas parapijose

 

„Jis sakė jiems: Įsidėmėkite, ką girdite: kokiu saiku seikėjate, tokiu ir jums bus atseikėta, ir jums, kurie girdite, bus dar pridėta." (Mk 4, 24)

 

Stipri krikščionių bendruomenė
Vienas iš didžiausių šio laikmečio iššūkių – tai sunkumus išgyvenančių žmonių vienišumas. Mes t.y. Caritas darbuotojai jau seniai pastebėjome, kad laikui bėgant keičiasi žmonių poreikiai ir problemos. Skurdu laikoma ne tik maisto, drabužių ar stogo virš galvos stoka, bet ir vienišas, nemylimas, nelaukiamas ir niekam nereikalingas žmogus. Šiems žmonėms galėtų padėti parapijose vykdoma išklausymo tarnystė.

Išklausymo tarnystė  viena gražiausių bendruomenės meilės išraiškos formų, kurioje bendruomenė pamato silpniausių savo narių poreikius ir gali jautriai į juos atliepti. Tai atspirties taškas žmonėms, kurie išgyvena sunkumus. Jie turi žinoti, kad yra kas juos priima, išklauso, nukreipia, palydi ir supažindina su esamomis galimybėmis.