Žemaičių Kalvarijos atlaiduose buvo paminėta Caritas diena

Pagrindinis Žemaičių Kalvarijos atlaiduose buvo paminėta Caritas diena

Liepos 8 d. Žemaičių Kalvarijos atlaiduose Caritas dienoje buvo paminėtas Lietuvos Caritas 30-mečio jubiliejus. Į Žemaičių Kalvariją rinkosi Caritas savanoriai iš visos Telšių vyskupijos. 12 val. šv. Mišioms vadovavo ir homiliją sakė Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ. Mišiose buvo meldžiamasi už negalios ištiktuosius, igonius ir Caritas savanorius. Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas sveikino Caritas savanorius ir įteikė padėkos raštus. Telšių vyskupijos Caritas pristatė savo veiklas Caritas palapinėje šventoriuje, kultūros centre vaišino piligrimus kava, arbata ir čia pat iškeptais vafliais. Karitiečiams talkino skautai, vadovaujami vadovės Editos Barsienės. Po Kryžiaus kelio procesijos visi rinkosi į parapijos namus agapei, kuri prasidėjo Ubi caritas giesme ir vyskupo Kęstučio Kėvalo palaiminimu. Nepaisant lietaus, Caritas savanoriai išvyko namo sustiprinti ir įkvėpti artimo meilės darbams.

2019 07 11