Vyskupai ir kolegos panevėžietei G. Kacevičienei dėkojo už pasišventimą vargstantiesiems

Pagrindinis Vyskupai ir kolegos panevėžietei G. Kacevičienei dėkojo už pasišventimą vargstantiesiems
Gegužės 26-ąją Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir vyskupas emeritas Jonas Kauneckas kartu su dekanatų kunigais aukojo Šv. Mišias už karitiečius. Po Šv. Mišių padėkomis ir plojimais buvo padėkota ir užtarnauto poilsio išlydėta ilgametė Panevėžio Carito direktoriaus pavaduotoja Gražina Kecevičienė, Caritui atidavusi beveik ketvirtį amžiaus.
 
Iškilmės metu taip pat pristatyta jos įpėdinė – Roberta Daubaraitė-Randė, kuri prie Panevėžio vyskupijos Carito vairo stos nuo birželio 1 dienos.
 
„Nuoširdžiai dėkoju už ilgus tarnystės metus, kuomet su dideliu pasišventimu skelbėte Evangeliją visos mūsų vyskupijos žmonėms ir ypač vargą patiriantiesiems ir kenčiantiesiems. Atlikdama šią kilnią misiją, jūs visada kvietėte savanorystei bei reikšmingai prisidėjote prie to, kad būtų išsaugotas asmens orumas daugeliui pažeistų žmonių. Meldžiu jums Dievo palaimos ir kūno stiprybės“, – sakė Panevėžio vyskupas L. Vodopjanovas.
 
Su kolege Gražina jautriais, šiltais žodžiais atsisveikino bei Lietuvos vyskupų konferencijos Socialinių reikalų tarybos pirmininko, Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo padėką perdavė Deimantė Bukeikaitė, Lietuvos Caritas generalinė sekretorė, ir Arūnas Kučikas, Caritas tarybos pirmininkas.
 
„Lietuvos Caritas organizacijos vardu dėkojame Jums už ilgametį darbą ir bendradarbiavimą. Jūsų nuoširdus rūpestis, iniciatyvos ir kasdienės pastangos siekti kuo geriau vargstantiems tarnaujančio Caritas veikimo buvo ir dar ilgai išliks stiprus impulsas visai Caritas bendruomenei. Telydi, tesaugo ir tegloboja Jus Visagalis Dievas!“, – tokius žodžius Gražinai skyrė kolegos iš Kauno.
 
Šiaulių vyskupijos Carito direktoriaus pavaduotoja Zita Baranauskienė kolegei linkėjo sveikatos ir dabar užsiimti tuo, kas širdžiai mieliausia ir kam trūko laiko tarnaujant Carite.
 
Kad Gražina buvo mylima ir vertinama, buvo daugiau nei akivaizdu, nes į Panevėžį suvažiavo visų šios vyskupijos dekanatų Caritų vadovai, kolegos, susirinko savanoriai, draugai. Gražinutė buvo pilte apipilta šiltais žodžiais, gėlėmis ir dovanomis.