Vasaros metu Caritas bendradarbiai gilina žinias savanorystės bei komunikacijos srityse

Pagrindinis Vasaros metu Caritas bendradarbiai gilina žinias savanorystės bei komunikacijos srityse
Nuo šių metų birželio mėnesio Lietuvos Caritas pradėjo įgyvendinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą: „Organizacijos Caritas institucinių gebėjimų stiprinimas“. Projekto veikla apima dvi skirtingas mokymų temas – savanorišką veiklą bei darbo su savanoriais ypatybes ir vidinę komunikaciją bei organizacinę kultūrą. Net 11 mokymų buvo suorganizuota septyniose Caritas vyskupijose, o aš iš viso juose dalyvavo 193 Caritas bendradarbiai.
 
Penkis mokymus apie savanorišką veiklą ir darbo su savanoriais ypatybes vedė lektorė ir mokslų daktarė Neringa Kurapkaitienė. Mokymų metu dalyviai sužinojo, kokie motyvai žmones skatina įsitraukti į savanorišką veiklą bei kas padeda išlikti šioje veikloje. Mokymų dalyviai dalinosi, su kokiais iššūkiais susiduria organizuodami savanorių darbą, uždavė jiems rūpimus klausimus ir gavo svarbias įžvalgas. 

 „Savanoriai, kurie atrado autoritetus, savanorystę įvardina kaip gyvenimą perkeitusią patirtį“ – tokią žinutę skleidė lektorė N. Kurapkaitienė.
 

Mokymų metu N. Kurapkaitienė akcentuoja, kad siekiant tikslingos ir kokybiškos savanorystės – reikalingas nuoseklus ir ilgalaikis savanoriškos veiklos koordinavimas. Lektorė dalinosi žiniomis apie savanoriškos veiklos struktūrą, pobūdį ir veiklų planavimą. Praktinės užduotys bei namų darbai mokymų dalyviams leido dar geriau įsisavinti gautą informaciją ir pritaikyti ją savo veiklose.

„Puikūs mokymai, įkvepianti medžiaga ir lektorės pagalba formuluojant Caritas tikslus. Savanoriai jaučiasi tvirčiau ir drąsiau pradedant naujas veiklas. Nekantraujame visa tai išbandyti praktiškai“ – tokiais įspūdžiais apie mokymus pasidalino Telšių vyskupijos Caritas vadovė Jūratė Damanskienė.
 
 
Nemažiau reikšmingus vidinės komunikacijos bei organizacinės kultūros mokymus, vedė žurnalo „Artuma“ vyr. redaktorius diak. Darius Chmieliauskas ir Vilniaus arkivyskupijos Caritas komunikacijos koordinatorė Ernesta Karnilaitė. Lektoriai pristatė pagrindinius komunikavimo Bažnyčioje principus ir atliepdami pop. Pranciškaus žinią socialinio komunikavimo dienai, pabrėžė Caritas kaip vietą, kur gimsta istorijos, svarbios visos visuomenės augimui. Todėl vienas šių mokymų tikslų yra atliepti išsakytus popiežiaus Pranciškaus žodžius: „Krikščioniškoji žiniasklaida - tai ne reklama, bet komunikavimas protu ir širdimi, kalbėjimas apie tikrus faktus ir liudijimas".
 

Diak. Darius Chmieliauskas mokymų metu kalbėjo, kad visuomenei ir žmonėms reikia gerų istorijų – ugdančių, o ne niokojančių, tokių, kurios „iškeltų į šviesą mūsų būties tiesą“. Lektorius suteikė galimybę mokymų dalyviams pagilinti žinias apie komunikacijos modelius, teisingus komunikavimo įrankius, taip pat akcentavo, koks svarbus atgalinis ryšys ir kad verta dalintis tikromis istorijomis.

„Mokymai apie komunikaciją Caritas bendruomenei yra svarbūs ir reikalingi – juk ši bendruomenė yra viena pagrindinių veikėjų Bažnyčioje. Šie žmonės ne tik atlieka tarnystę vargšams, bet kartu tarnauja ir visiems Bažnyčios nariams. Tikiu, kad Caritas žmonėms sveika iš šalies išgirsti, kokia svarbi jų komunikacija, kaip svarbu, kad jie pasakotų apie savo darbus. Gaila, ne vieną kartą teko išgirsti – „negi dabar čia mes, Caritas, reklamuosimės?“. Norisi Caritas bendruomenei priminti, jog popiežius Pranciškus komunikacijos dienai skirtu laišku ragina pasakoti istorijas. Paprastos istorijos yra gyvybiškai reikalingos. Tam, kad iškęstume, ištvertume šiame sudėtingame pasaulyje. Būtent VILTIES ISTORIJOS yra Caritas bendruomenės lobis. Taip, kaip nuolankiai ir kukliai šie žmonės tarnauja, taip pat su paprastumu ir viltimi turėtų pasakoti savo tarnystės, pagalbos istorijas. Šie žmonės turi  dalintis savo lobiu – tai leidžia pamatyti, kad paprastas vandens gurkšnis, pokalbis, prisilietimas prie vargo yra verti Gerosios Naujienos, verti paties Viešpaties.“ – savo įžvalgomis ir raginimais dalinosi diak. D. Chmieliauskas.
 

DĖKOJAME lektoriams mokslų daktarei Neringai Kurapkaitienei, žurnalo „Artuma“ redaktoriui, diakonui Dariui Chmieliauskui bei Vilniaus arkivyskupijos Caritas komunikacijos koordinatorei Ernestai Karnilaitei už pasidalinimą su Caritas bendradarbiais savo žiniomis, kurios padėtų kasdienėje Caritas tarnystėje!