Valstybės dieną Kyjive – apie valstybingumo kainą

Pagrindinis Valstybės dieną Kyjive – apie valstybingumo kainą
Valstybės dieną Kyjive – apie valstybingumo kainą
 
Valstybingumas statomas visų pastangomis, taip pat ir kankinysčių kaina. Taip Lietuvos ambasadoje Kyjive minint Valstybės dieną teigė apaštališkasis nuncijus Ukrainoje, arkivyskupas Visvaldas Kulbokas.
 
 
Pasak Lietuvos ambasadoriaus Ukrainoje Valdemaro Serapino, Liepos 6-oji sujungia viso pasaulio lietuvius ir kelia pasididžiavimo savo valstybe jausmą. Tačiau šiandien valstybingumas mums primena ne tik Karaliaus Mindaugo krikštą. 
 
Kaip atkreipė dėmesį šventės išvakarėse su Ukrainos bendruomenių vadovais susitikęs ir pirmą kartą ambasadoje Šv. Mišias aukojęs Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivyskupas Lionginas Virbalas, Mindaugo krikštas reiškė ir popiežiaus pripažinimą. 
 
„Tuo metu nebuvo Jungtinių Tautų, – juokavo arkivyskupas, – tačiau tarptautinė sistema egzistavo. Taigi, mūsų šaknys, valstybiškumas – būtent iš susisiejimo su krikštu, krikščioniškomis šalimis“.
 
 
Ką reiškia Lietuvos valstybingumą švęsti šalyje, kur liejasi kraujas už laisvę ginant valstybingumą, mintimis dalijosi ir Lietuvos Carito generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė. Į Kyjivą Carito Lietuvoje atstovai vyko ne tik susitikti su vietos karitiečiais, bet ir perduoti Lietuvos žmonių paramos.
 
Vien bažnyčiose paaukota per 260 tūkst. eurų
 
Lietuvos vyskupų kvietimu paaukoti Ukrainai pirmą gavėnios sekmadienį bažnyčiose tikintieji Ukrainai paaukojo 262 719 eurus. Įmonės, pavieniai asmenys, bendruomenės, mokyklos ir kiti geradariai per Caritą Ukrainai pervedė dar 37 012 eurų.
 
Kaip sakė D. Bukeikaitė, iš viso Lietuvos Caritas Ukrainos Caritui perduos 300 tūkst. eurų piniginės paramos, o daiktinę organizuos pagal vizito Kyjive metu išsakytus pagalbos žmonėms poreikius.
 
„Esame labai dėkingi Lietuvos žmonėms, kad nepavargsta remti Ukrainos, pagal išgales dalijasi tuo, ką turi. Iš viso nuo karo pradžios per Lietuvos Caritą surinkta daugiau nei milijonas eurų ( 1 129 731 eur), į skirtingus Ukrainos regionus išgabenta 20 vilkikų reikalingiausių daiktų ir maisto. Per vietinį Caritą Ukrainoje ir kitus partnerius Lietuvos žmonių paaukota parama pasiekė Severodonecką, Caritas Lviv, Caritas Mostyska, Caritas Odesa, Caritas SPES (Kyjivas), Caritas Poltava, Caritas Mykolajev, Caritas Volyn, Caritas Dniepr, Caritas Donetsk“, - vardijo Lietuvos Carito vadovė, paminėdama, kad iš Lietuvos į Ukrainą gabentos paramos krovinių vertė – apie 650 tūkst. eurų.
 
Artimiausia draugė
 
 
Kyjive minint Lietuvos valstybės dieną ambasadorius V. Serapinas pabrėžė, kad Lietuvai Ukraina -  ne tik viena svarbiausia partnerių, bet ir pati artimiausia, pati mylimiausia draugė.
 
„Mes buvome, esame ir visuomet būsime su ukrainiečiais, palaikydami juos kovoje su agresoriumi (...) Ir toliau tvirtai remsime Ukrainą kelyje į ES ir NATO“, - pabrėžė ambasadorius lietuviškoje salelėje Kyjive surengtame Valstybės dienos priėmime.
 
Pasak apaštališkojo nuncijaus Ukrainoje arkivyskupo V. Kulboko, kas iš tiesų yra valstybingumas leidžia patirti karas ir kankinystė. 
 
„Gyvenant taikiai yra pavojaus nuvertinti laisvę, atsipalaiduoti. Tačiau net iš Bažnyčios optikos žiūrint, tai būtų apsileidimas ir kelias į iliuzinį pasaulį, kur nebesaugome savo tapatybės, savo tautos, savo valstybės, nes iš tiesų patys savęs nebesaugome. Valstybingumas – ne tik valstybės pareiga mums, bet ir kiekvieno iš mūsų pareiga prisidėti prie nuolatinio valstybės kūrimo. Man Valstybės diena ir ši šventė visų pirma reiškia tai“, - dalijosi nuncijus.
 
Ne tik materialinė pagalba, bet ir laikymas savo širdyje
 
Pasak arkivyskupo L. Virbalo, dabar viską nustelbia karas ir visa, kas susiję su karu: „Visi ir visais būdais turime palaikyti Ukrainos žmones ir visi Lietuvoje tą darome nuo pat pirmųjų dienų, kaip tik galėdami. Tai ne tik materialinė pagalba, bet ir laikymas savo širdyje“.
 
Amerikoje ar kituose kraštuose arkivyskupas girdi apie Ukrainą, tačiau mus karas paliečia stipriau. Ir ne tik dėl bendros Ukrainos ir Lietuvos istorijos ar kad nuo senų laikų turime tamprius ryšius: „Kai šalia – tas pats agresorius, reiškia, kad ten, kur jam pasiseka – pralaimi ne tik ukrainiečiai, bet ir mes. Kuo jie stipresni, gyvesni, tuo mums lengviau stiprinti savo valstybingumą“.  
 
LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai pasidžiaugė, kad į Kijivą atvyko su Carito Lietuvoje atstovais ir kad Ukrainos Caritui bus perduota Lietuvos tikinčiųjų surinkta parama, taip pat išreiškiant artumą ir palaikymą karitiečiams, kurie jau pusantrų metų padeda likusiems Ukrainoje.
 
„Mūsų tikėjimas – ne tik šlovinimas, garbinimas, bet ir artimumas, pagalba žmonėms. Buvimo tikinčiuoju dalis – matyti kitus ir išgyventi bendrystę tiek gaunant pagalbą, jei prireikia, tiek padedant. Materialiai ar per palaikymą, solidarumą. Net ir geriausiai organizuotoje visuomenėje, taikos sąlygomis ne visi stokojantys sulaukia pagalbos, ne visus išklausome, ne kiekvienam parodome artumą. Todėl reikalingas Caritas. Tęsiantis karui – juolab: žūtys, sužalojimai, sugriovimai, našlaičiais likę vaikai. Patiriantiems karo baisumus gyvybiškai reikalinga pati įvairiausia pagalba ir Bažnyčia per Caritą tos pagalbos imasi“, - sakė arkivyskupas L.Virbalas.
 
Jei pavargome – pailsėkime ir vėl padėkime
 
Gyvai sutikti, pamatyti, klausytis. Fiziškai būti arti. Pasak Lietuvos Carito generalinės sekretorės D. Bukeikaitės, su tokia intencija Carito žmonės iš Vilniaus, Kauno ir Panevėžio vyko į karo alinamą Ukrainą. Šios šalies Caritams taip pat perduota Lietuvos tikinčiųjų, privačių aukotojų, verslo įmonių, darbo kolektyvų skirta parama.
 
 
„Lietuvos Caritas Ukrainai padeda nuo pat 2014 metų, tačiau iki šiol su kolegomis bendraudavome nuotoliu arba sutikdavome juos kažkurio Europos šalyje. Buvo labai svarbu gyvai sutikti mūsų bendradarbius jų šalyje, pamatyti jų akis, išgirsti asmenines istorijas, ką išgyvena ir kaip jaučiasi jau beveik pusantrų metų tęsiantis karui, kaip sudėtingiausiomis sąlygomis ieško ir randa vis naujų būdų pasiekti labiausiai reikalingus pagalbos. Betarpiškas ryšys svarbus ne tik organizuojantiems pagalbą Ukrainoje, bet ir mūsų Carito žmonėms, kurie atsiliepdami į nuolat besikeičiančius poreikius telkia reikalingą paramą Lietuvoje dėl Ukrainos žmonių“, – sakė D. Bukeikaitė.
 
Pasak Lietuvos Carito vadovės kad ir kiek kartų buvome raginami nesustoti remti Ukrainos – to vis negana. Karas tęsiasi daugiau nei metus, jaučiame nuovargį, netgi šiokį tokį emocinį atsitraukimą, tačiau žmonės Ukrainoje neleidžia sau pavargti, deda milžiniškas pastangas dėl savo valstybės ir žmonių 
 
„Jei pavargome – pailsėkime ir vėl padėkime, kuo galime. Jiems mūsų reikia. Dalinkimės kiek galime, kvieskime tą daryti kitus, būkime šalia iki Ukrainos pergalės ir taikos žmonių kasdienybėje“,  – kvietė Lietuvos Carito vadovė.
 
Kiekvieno iš mūsų mažai – tampa mūsų daug. Dėl Ukrainos žmonių.
 
Paaukoti Ukrainos Caritui galite pervesdami lėšų į specialią Lietuvos Carito sąskaitą:
Gavėjas: Lietuvos Caritas
Gavėjo bankas: „Swedbank”, AB
Sąskaita: LT257300010115125026
Mokėjimo paskirtis: Parama Ukrainos žmonėms
Jeigu aukojate iš užsienio SWIFT kodas: HABALT22.
 
Jei turite kitų galimybių dėl pagalbos teikimo – susisiekime caritas@caritas.lt
 
 
 
Parengė Ieva Urbonaitė, Lietuvos Caritas