Už vaiko teisių garantiją, kad būtų panaikintas skurdas

Pagrindinis Už vaiko teisių garantiją, kad būtų panaikintas skurdas
 
„Caritas Europa“ kartu su kitais aljanso „Investuok į vaikus“ nariais prisidėjo prie viešų Europos Komisijos konsultacijų dėl vaiko garantijų plano.
 
„Caritas Europa“ palankiai vertina Europos Komisijos ketinimą pradėti vaiko garantiją kaip Tarybos rekomendaciją su įgyvendinimo ir stebėsenos forma.
 
Siekiant užtikrinti, kad vaikai ir šeimos būtų visapusiškai remiami, kad išsigelbėtų iš skurdo, vaiko garantija turi būti įtraukta į platesnę kovos su skurdu strategiją, atsižvelgiant į poreikį tinkamai remti šeimas. Mes norėtume džiaugtis tokiomis priemonėmis kaip Europos Komisijos pasiūlymas valstybėms narėms, padedančioms grynųjų pinigų pajamomis ir tinkamomis, nuosekliamios ir veiksmingomis išmokomis vargingų namų ūkiuose gyvenantiems tėvams. Mes tvirtai tikime, kad galimybės gauti tinkamas pajamas ir tinkamas paslaugas yra pagrindiniai sėkmingos kovos su skurdu strategijos komponentai.
 
Caritas Europa