Už nuopelnus Lietuvai Carito vadovėms įteikti garbingi valstybiniai apdovanojimai

Pagrindinis Už nuopelnus Lietuvai Carito vadovėms įteikti garbingi valstybiniai apdovanojimai
Prezidentūros ir Carito nuotr.
 
Liepos 6-ąją minint Valstybės dieną Prezidentūroje už nuopelnus šaliai ir jos žmonėms garbingi valstybiniai apdovanojimai įteikti vienai iš Carito Lietuvoje atkūrėjų, buvusiai ilgametei organizacijos vadovei ses. Albinai Pajarskaitei, o taip pat – Lietuvos Carito generalinei sekretorei Deimantei Bukeikaitei, kuri į Caritą įsitraukė studijuodama socialinį darbą prieš beveik 14 metų ir nuo 2015-ųjų vadovauja organizacijai.
 
Kylant persitvarkymo Sąjūdžiui su bendražygiais kurdama Carito struktūrą, sesuo Albina Pajarskaitė būrė žmones savanorystei, inicijavo reikalingiausią pagalbą žmonėms, mezgė ir palaikė ryšius su išeivijos lietuviais bei kitų užsienio šalių karitatyvinėmis organizacijomis, telkė finansus bei materialinę pagalbą vargo mažinimui Lietuvoje.
 
Ses.Albina Pajarskaitė ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda valstybinių apdovanojimų teikimo ceremonioje. Prezidentūros nuotr.
 
Caritas reikšmingai prisidėjo prie socialinio darbo studijų inicijavimo Lietuvoje, 1992 m. Vytauto Didžiojo universitete įkuriant Socialinės rūpybos profesinių studijų centrą.
 
Pasak dabartinės Lietuvos Carito vadovės Deimantės, Caritas šiandien viena didžiausių organizacijų šalyje, kasdien tiesianti pagalbos ranką vaikams, šeimoms, seneliams, priklausomybėmis sergantiems, vienišiems, darbo neturintiems, benamystę patiriantiems, bėgantiems nuo karo ukrainiečiams.
 
Deimantė Bukeikaitė ir Lietuvos prezidentas valstybinių apdovanojimų teikimo ceremonijoje. Prezidentūros nuotr.
 
 
Karališka dovana – posūkis į krikščioniškus Vakarus
 
„Iš Karaliaus Mindaugo mes visi sulaukėme karališkų dovanų. Mums jis paliko ne tik turtingą valstybingumo tradiciją, bet ir apsisprendimą sukti į krikščioniškuosius Vakarus. Visa likusi Lietuvos istorija tebuvo pastangos įgyvendinti šį pirminį sumanymą – užimti deramą vietą pasaulio šalių žemėlapyje“, – Valstybės dienos ceremonijoje Prezidentūroje sakė Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.
 
Pasak šalies vadovo, patyrę šlovingų pergalių, bet taip pat ir apmaudžių nesėkmių, atlaikę brutalios priespaudos laikotarpius, visada išlikome orūs ir atkaklūs, pasirengę išdidžiai visam pasauliui giedoti savo išsvajotą – laisvės ir nepriklausomybės – Dainų dainą.
 
„Šiandien, ir per amžius, Karalius Mindaugas kviečia mus drąsiai kurti savo valstybės istoriją. Nuo neatmenamų laikų Lietuvos stiprybė buvo jos veržlūs, vieningi ir laisvę mylintys žmonės. Su didžiausiu užsidegimu gindami ir saugodami Lietuvos valstybingumą, tautos istorijos puslapiuose jie įspaudė iš kartos į kartą perduodamą pažangos ir kūrybos troškimą“, – susirinkusiems sakė šalies vadovas.
 
Prezidentas padėkojo visiems ceremonijoje pagerbtiems Lietuvos ir užsienio piliečiams už tai, kad veržli ir kūrybinga Lietuva vis ryškiau matoma dabarties pasaulyje. Kad jie aistringai ir neretai peržengdami valstybių sienas garsina Lietuvos vardą. Kad tarnaudami profesiniam pašaukimui ir žmogiškiesiems idealams, stiprina ne tik atskiros bendruomenės, šalies, bet ir viso pasaulio tvarką.
 
Gedimino ordino Riterio kryžius ir Riterio kryžius „Už nuopelnus Lietuvai“
 
Iš viso iškilmingoje ceremonijoje Prezidento rūmų Baltojoje salėje apdovanojimai įteikti 63 mokslo ir švietimo, kultūros atstovams, Lietuvai nusipelniusiems visuomeninių ir pilietiškumo iniciatyvų puoselėtojams, ambasadoriams, valstybės pareigūnams.
 
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kongregacijos seseriai Albinai Pajarskaitei prezidentas įteikė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžių, dėkodamas už Lietuvos Carito atkūrimo inicijavimą, nuolatinę pagalbą silpniausiems visuomenės nariams bei reikšmingą indėlį į socialiai jautrios visuomenės kūrimą.
 
Lietuvos Carito generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi apdovanota už ypatingus nuopelnus įveikiant nelegalios migracijos krizę, priimant nuo karo bėgančius ukrainiečius Lietuvoje, teikiant humanitarinę pagalbą Ukrainai, padedant Lietuvos žmonėms įveikti skurdą ir socialinę atskirtį Lietuvos regionuose.
 
Deimantė Bukeikaitė, ses. Albina Pajarskaitė ir ses. Jolita Matulaitytė prezidentūroje Valstybės dieną, po iškilmingų apdovanojimų. 
 
Džiaugiamės, kad valstybėje taip aukštai vertinami meilės artimui darbai, o ypač – kad aukščiausiu lygiu palaikoma Carito nuostata nerūšiuoti žmonių, padėti nelaimėje ar patiriant sunkumus, nepaisant žmogaus amžiaus, lyties, tikėjimo, religijos ar kitokių skirtumų.
 
Nuoširdžiai sveikiname sesę Albiną ir Deimantę, o taip pat – visus karitiečius, prisidėjusius prie organizacijos atkūrimo prieš 35 metus, ilgamečius ir šiandien prie Carito prisijungiančius savanorius, geradarius Lietuvoje ir už jos ribų, kurių nesavanaudiška pagalba leido ir leidžia mums pasiekti labiausiai stokojančius. Tegu Dievas Jums atlygina gausiai.
 
35-ąsias atkūrimo Lietuvoje metines minintis Caritas – plačiausią pagalbos tinklą turinti nevyriausybinė organizacija, jungianti daugiau nei 4,5 tūkst. savanorių ir 285 darbuotojų. Carito misija – padėti vargstantiems ir būti jų balsu.
 
Prezidentūros ir Lietuvos Carito informacija