Už humanitarinę pagalbą karitiečiams įteiktos padėkos

Pagrindinis Už humanitarinę pagalbą karitiečiams įteiktos padėkos
Valstybės atkūrimo dienos išvakarėse, vasario 14-ąją, Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė apdovanojo nevyriausybinių organizacijų atstovus, kurie nuo pat migracijos krizės pradžios teikė humanitarinę pagalbą migrantams ir taip palengvino pareigūnams tekusį krūvį.
 
Už gyvybiškai svarbią paramą, pastangas ir indėlį padėka įteikta ir 𝐶𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 bendradarbiams, taip pat mūsų kolegoms: Lietuvos Raudonajam Kryžiui, „Maisto bankui“, Maltos Ordino Pagalbos Tarnybai–Maltiečiams, Lietuvos šaulių sąjungai bei kitoms nevyriausybinėms organizacijoms.
 
Pasak Lietuvos Caritas generalinės sekretorės Deimantės Bukeikaitės, krizės valdymo metu nevyriausybinės organizacijos tikrai buvo girdimos, kviečiamos ir įtraukiamos į nuolatinį tarpinstitucinį bendravimą
„Svarbiausia pamoka, kurią turime išmokti – komunikuoti tarpusavyje, kalbėtis su visuomene. Sėkmingo bendradarbiavimo pavyzdys – suburta tarpinstitucinė darbo grupė, kuri patvirtino, kad susitelkus galima operatyviai, lanksčiai spręsti problemas, ieškoti įvairių sprendimų ir sutarimų būdų, pasidalinti atsakomybes siekiant bendro tikslo – padėti mūsų šalyje atsidūrusiems žmonėms“, – sakė D. Bukeikaitė.
 
Taip pat Caritas gen. sekretorė akcentavo, jog nepaisant to, kad krizinė situacija šiuo metu yra suvaldyta – darbai ir bendras veikimas dėl mūsų šalyje esančių migrantų tęsiasi – vis dar yra iššūkių dėl apgyvendinimo, dėl maitinimo, dėl karšto vandens ir maudymosi galimybių daugiau nei vieną kartą per savaitę, žmonių (tiek suaugusių, tiek vaikų) užimtumo klausimai apgyvendinimo vietose, dėl geresnės jų emocinės ir psichologinės savijautos vis dar reikalingi tam tikrų su(si)tarimų.
 
„Dėkojame visiems Caritas darbuotojams ir savanoriams iš įvairių vyskupijų-parapijų, taip pat kitiems bendradarbiams parapijose, vienuolynų atstovams, parapijų klebonams su kuriais drauge stengiamės padėti valstybei“, – dėkojo D. Bukeikaitė.
 
Visų skirtas laikas yra dovana mūsų šaliai bei svetingumo ir žmogiškumo pavyzdys vieni kitiems!
 
(Visą apdovanojimų ceremonijos galeriją rasite mūsų Facebook paskyroje)
(Caritas ir Vidaus reikalų ministerijos (VRM) informacija, VRM nuotraukos)