Ugdomos Lietuvos Caritas darbuotojų ir savanorių kompetencijos

Pagrindinis Ugdomos Lietuvos Caritas darbuotojų ir savanorių kompetencijos

Neatsiejama Lietuvos Caritas organizacijos dalis – motyvuoti, kompetetingi ir atsakingi darbuotojai, savanorystės svarbą ir reikšmę pasauliui skleidžiantys savanoriai. Nuo balandžio mėnesio Lietuvos Caritas vykdo projektą „Caritas organizacijos institucinių gebėjimų stiprinimas“, kurio metu stiprinami turimi darbuotojų ir savanorių įgūdžiai, ugdomos naujos kompetencijos, siekiant atliepti šiandienos situaciją Lietuvoje ir pasaulyje.
Didelis dėmesys skiriamas nacionalinio centro bei centriniuose regionuose įsikūrusių Caritas centrų (Kauno, Kaišiadorių, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Vilniaus) savanorių bei darbuotojų kompetencijų stiprinimui ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimui, plėtrai.
Siekiant įgyvendinti projekto tikslus ir uždavinius, gegužės mėnesį Vilniaus ir Kauno Caritas organizavo mokymus ir seminarus. Vilniuje pirmą kartą nuotoliniu būdu vyko įvadiniai mokymai, kurių metu savanoriams buvo kalbama apie pagalbos vyresnio amžiaus žmonėms organizavimo stiprinimą. Nors mokymai vyko nuotoliniu būdu, dalyviai aktyviai dalyvavo procese, o paskutinis susitikimas, pagerėjus pandeminei situacijai Lietuvoje, įvyko gyvai. Mokymų metu kalbėta ir gilintasi į bendravimo su vyresnio amžiaus žmonėmis ypatumus ir specifiką, dalyviai aktyviai dalinosi turima patirtimi, jau įgyta savanorystės metu. Svarbus mokymų akcentas tapo ir Carito misijos aptarimas, kad visi priklausantys organizacijai judėtų viena kryptimi, jaustų jos pulsą ir tai, kuo organizacija gyvena šiandien.
Kauno Caritas atstovai dalyvavo Raseinių seniūnijoje savivaldybėje vykusio Apskritojo stalo susitikime, kurio metu buvo aptariamos Raseinių rajono savivaldybės ir Caritas bendradarbiavimo galimybės socialinių paslaugų ir bendruomenės telkimo srityse. Buvo aptartas vyresnio amžiaus bei turinčių demensijos požymių rajono gyventojų užimtumo, priežiūros poreikis, taip pat aptartos ir įvardintos priežastys, apsunkinančios asmenų integraciją į darbo rinką.
Gegužės pabaigoje Kauno arkivyskupijos Caritas organizavo trijų valandų trukmės nuotolinį seminarą tema „Kaip kalbėti su vaikais lytiškumo temomis?“. Seminare, kurį vedė dr. Nijolė Teresė Liobikienė, dalyvavo 25 Kauno arkivyskupijos, Panevėžio ir Vilkaviškio vyskupijų katalikiškų vaikų dienos centrų darbuotojai. Lektorė akcentavo lytinio auklėjimo, pagarbos sau ir kitam asmeniui svarbą, kalbėjo apie normalų ir natūralų vaikų elgesį, aiškino, kokia turėtų būti suaugusiųjų reakcija iškilus sunkumams. Vaikų dienos centrų darbuotojai mokėsi atpažinti požymius, išduodančius, kad vaikas galimai yra patyręs seksualinį išnaudojimą arba smurtą, kaip reaguoti, kai vaikai ar paaugliai patiria lyties tapatybės krizę ir pan. Seminaro metu dr. Nijolė Teresė Liobikienė nuosekliai akcentavo nuoširdaus santykio ir ryšio su vaiku užmezgimo reikšmę, vaiko savigarbos ir pasitikėjimo ne tik savimi, bet ir suaugusiuoju svarbą, kad būtų galima pasiekti geriausių rezultatų dirbant su vaikais ir paaugliais, sprendžiant probleminius klausimus.

Birželio 7 d. Telšių kunigų seminarijoje vyko mokymai Telšių vyskupijos Caritas savanoriams ,, Perdegimo sindromas. Resursų atstatymas“, kuriuos vedė lektorė, psichoterapeutė Inga Motuzaitė. Renginyje dalyvavo kun. Andrius Eidintas ir vienuolis salezietis Piercarlo Manzo, kurie labai praturtino mokymus savo įžvalgomis ir patirtimi. Renginio dalyviai džiaugėsi bendra malda ir susitikimu su Telšių vyskupu Algirdu Jurevičiumi. 
,,Perdegimo sindromas - gebėjimo duoti liga“, -pabrėžė lektorė Inga Motuzaitė. Savanorystė ir ypatingai karitatyvinė tarnystė reikalauja didelio atsidavimo, įsitraukimo, daug laiko ir jėgų. Lektorė pateikė įdomios teorinės medžiagos apie perdegimo riziką, būdus, kaip apsaugoti save nuo pervargimo, kaip atstatyti resursus. Renginio dalyviai daug diskutavo, analizavo savo patirtis, dirbdami grupėse, poromis ir individualiai, per piešimą ir šokį mokėsi pažvelgti į save, savo patirtį ir poreikius.
Mokymai įgyvendinami iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Caritas organizacijos institucinių gebėjimų stiprinimas“.