Tokijo arkivyskupas išrinktas Caritas Internationalis vadovu

Pagrindinis Tokijo arkivyskupas išrinktas Caritas Internationalis vadovu
Naujasis Caritas Internationalis prezidentas arkivyskupas Tarcisius Isao Kikuchi SVD 
 
Caritas Internationalis prezidentu ketverių metų kadencijai išrinktas Tokijo arkivyskupas Tarcisius Isao Kikuchi SVD. Taip gegužės 13 d. Romoje vykusioje federacijos, vienijančios 165 nacionalines „Caritas“ organizacijas, generalinėje asamblėjoje nusprendė balsavimo teisę turintys delegatai.
 
Tokijo arkivyskupas jau tris dešimtmečius dalyvauja Carito veikloje. 1995 m. jis, kaip savanoris, dirbo pabėgėlių stovykloje tuometiniame Zaire. Vėliau  vadovavo Japonijos Caritui, taip pat ėjo Azijos Carito prezidento pareigas.
 
22-oji Caritas Internationalis generalinė asamblėja, kurioje dalyvauja 400 delegatų iš 150 pasaulio šalių, vyko gegužės 11-16 dienomis. Caritui Lietuvoje joje atstovavo Lietuvos Carito generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė ir Vilniaus arkivyskupijos Carito vadovė Audronė Kairienė.
 
Lietuvos Carito vadovė Deimantė Bukeikaitė su naujuoju Caritas Internationalis prezidentu Tokijo arkivyskupu Tarcisius Isao Kikuchi SVD Romoje.