Šiandien minima Maldos prieš prekybą žmonėmis diena

Pagrindinis Šiandien minima Maldos prieš prekybą žmonėmis diena
Vasario 8-oji pasirinkta neatsitiktinai. Prieš daug metų pasaulis atsisveikino su vergovės priespaudos simboliu – Šventąja Juozapina Bakhita (Džozefina Bakhita).
 
Šių metų tema yra „Migracija be vergovės. Taip laisvei. Ne prekybai žmonėmis!
 
Šventoji Juozapina Bakhita, gimusi 1869 metais dabartiniame Sudane ir mirusi 1947 metais šiaurės Italijoje, patyrė vergės dalį. Devynerių metų amžiaus ji buvo pagrobta iš laukų ir parduota vergų turguje. Pagal gentinį paprotį, jai buvo 114 kartų įrėžta peiliu, po to paliekant šias žaizdas be jokios priežiūros, ant gyvybės ir mirties slenksčio. Per dešimt metų ji buvo kelis kartus paduota, kol galiausiai pateko į italų konsulo Chartume namus, kur pagaliau pažino pagarbą ir ramybę. Kai dėl politinių neramumų konsulas su šeima nusprendė grįžti į Italiją, Bakhita paprašė pasiimti su savimi ir ją. Italijoje jai buvo patikėtas vaikų priežiūros darbas. Kai jos prižiūrėta mergaitė buvo pasiųsta mokytis pas Kanosos seseris, Bakhita atvyko su ja čia pažino krikščionių Dievą, atpažinusi Jame tą žvaigždžių ir kitų nuostabių dalykų šeimininką, kuriuo stebėjosi nuo pat vaikystės. Kadangi Italijoje jos, kaip vergės statusas dingo, ji galėjo spręsti ką daryti – tad 1890 metais pasikrikštijo, o dar po trijų metų įstojo į Kanosos seserų kongregaciją, 1896 ištardama įžadus kardinolo Sarti, būsimojo popiežiaus Pijaus X akivaizdoje. Netrukus buvo pasiųsta į Schio miesto, taip pat šiaurės Italijoje, vienuolyną, kuriame liko 45 metus, iki savo mirties, nusipelniusi visuotiną pripažinimą dėl savo švento gyvenimo, malonaus ir džiugaus būdo.
 
2000 metais popiežius Jonas Paulius II Bakhitą paskelbtė šventąja, Sudano globėja. O jos mirties data skatina prisiminti ir pasimelsti už visus, kurie nukentėjo nuo prekybos žmonėmis ir priverstinio darbo. Bakhita  - viena tarp daugybės milijonų išnaudotų, išprievartautų, netekusių savo artimųjų prekybos žmonėmis aukų.
 
Popiežius Pranciškus trečiadienio audiencijos metu kalbėjo: „Turėdami mažai galimybių keliauti teisėtais būdais, daug migrantų ryžtasi rinktis kitus kelius, kuriuose jų dažnai laukia visų pobūdžių piktnaudžiavimai, išnaudojimas ir pavergimas. Kriminaliniai susivienijimai, prekiaujantys žmonėmis, naudojasi šiais migracijos keliais, ieškodami aukų tarp migrantų ir pabėgėlių. Kviečiu visus piliečius ir institucijas suvienyti jėgas, kad būtų užkirstas kelias prekybai žmonėmis, aukoms užtikrinta apsauga ir pagalba. Melskimės, visi, kad Viešpats atverstų prekeivių širdis ir suteiktų vilties atgauti laisvę tiems, kurie kenčia nuo šios gėdingos rykštės“.
 
2014 metais įsteigta tarptautinė šv. Mortos grupė, vienijanti Bažnyčios ir teisėsaugos iniciatyvas prieš prekybą žmonėmis, šv. Juozapiną Bakhitą pasirinko savo dangiškąja globėja. Šių metų vasario 8-ąją sušaukta V-oji šv. Mortos grupės konferencija, kurioje tarp maždaug trisdešimties valstybių delegacijų dalyvauja ir mūsų šalies atstovai.
Apie konferenciją skaitykite plačiau:
 
Apie prekybos žmonėmis reiškinį, mąstą ir situaciją Lietuvoje – kalbėjomės Marijos radijo laidoje „Aktualijos“ sausio 3 d. Kviečiame pasiklausyti: