Tavo 1,2 % GPM Lietuvos Caritui

Pagrindinis Tavo 1,2 % GPM Lietuvos Caritui
 
Drauge su Jumis prisidėjome prie ne vieno paramos ar pagalbos prašymo atliepimo (vaistų, namų apyvokos, įvairių maisto produktų bei kitų prekių įsigijimo), rūpinomės vienišais ir sergančiais, padėjome gausioms šeimoms susimokėti sąskaitas už komunalinius mokesčius, padėjome mūsų globojamiems žmonėms, darbuotojams ir savanoriams apsirūpinti reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, organizavome pagalbą kiekvieną dieną visoje Lietuvoje.
 
Nuoširdus AČIŪ Jums visiems! VISI ESAME VIENA ŠEIMA!
 
KVIEČIAME Jus ir 2022 metais prisidėti prie Lietuvos Caritas veiklų įgyvendinimo skiriant 1,2 proc. GPM paramą už 2021 metus.
 
Savo 1,2 proc. už 2021 m. galite skirti Lietuvos Caritas organizacijai iki 2022 m. gegužės 2 d.
 

Prisijunkite prie EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt

 

Prisijungti prie EDS

 

Prisijungti prie EDS galima per išorines sistemas, pvz., e.bankininkystę, su e.parašu ar su VMI priemonėmis.

Prisijungti prie EDS 2

Prisijungę prie sistemos, skiltyje „Deklaravimas“ pasirinkite „Pildyti formą“. Prašymą skirti paramą rasite „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše:

Pildyti forma

Formos pildymo lange spauskite gaublio ikoną:

Paspauskite gaublio ikona

Paspaudus gaublio ikoną, atsidarys pirmasis paramos vedlio langas.
I. Jei parama už 2021 m. mokestinį laikotarpį nebuvo paskirta pagal ankstesnį prašymą, norėdami pradėti pildymą, spauskite „Pradėti“. Toliau žiūrėti 6 punktą. .
II. Jei paramą už 2021 m. jau skyrėte pagal ankstesniais metais pateiktą prašymą, pirmame vedlio lange matysite duomenis apie Jūsų skirtą paramą. Paspaudę „Tęsti“ galėsite koreguoti ar pateikti naujus duomenis. Toliau žiūrėkite 7 punktą.

Pasirinkite paramos gavejus

Atsidariusiame gavėjo paieškos lange įrašykite Lietuvos Caritas ir spauskite „Tęsti“. Kitame lange užpildykite būtiną prašymo informaciją: kokią dalį mokesčio ir iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate. Taip pat galite nurodyti ir mokesčio dalies paskirtį - Caritas veiklai. Suvedę duomenis spauskite „Išsaugoti“

Gavejo paieskos langas

Jei daugiau gavėjų pridėti nenorite/baigėte redagavimą, peržiūrėkite, ar duomenys teisingi, ir spauskite „Taip, teisingi“.

Patvirtinkite duomenis

Patvirtinę duomenų teisingumą, atsidariusiame lange spauskite „Formuoti prašymą“. Pasirinkus mygtuką „Tęsti pildymą vėliau“, Jums bus suformuotas prašymo ruošinys, kuris EDS bus saugomas 21 d. Jį galėsite rasti skiltyje Deklaravimas > Pildyti formą, iš dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkę „Prašymas skirti paramą“, pasirinkite skiltį „Tęsti pildymą“ ir spauskite ant formos kodo.

Suformuokite paramos prasyma

Suformavus prašymą, jame matysite pasirinktus paramos gavėjus ir jiems skirtą pajamų mokesčio dalį. Norėdami pateikti prašymą, spauskite „Pateikti“. Pasirinkus „Pateikti vėliau“ EDS suformuotas prašymo ruošinys bus saugomas 21 d. Jį galėsite rasti skiltyje Deklaravimas > Pildyti formą, iš dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkę „Prašymas skirti paramą“, pasirinkite skiltį „Tęsti pildymą“ ir spauskite ant formos kodo.

Pateikite prasyma pervesti dali GPM paramos gavejams

Daugiau informacijos apie GPM dalies skyrimą paramai rasite VMI svetainėje. Konsultacijos mokesčių klausimais – telefonu 1882 (+370 5 260 5060) ar 8 5 2191 777, taip pat galima pateikti paklausimą e.būdu per Mano VMI. Paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – su išankstine rezervacija.

 
SVARBU: nuo 2022-01-01, skiriant pajamų mokesčio dalį, bus priimama ir nagrinėjama tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) pateikta prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį forma FR0512.