Taikos dienai – Žinia apie dirbtinį intelektą: nutrauks karus ar gilins atskirtį?

Pagrindinis Taikos dienai – Žinia apie dirbtinį intelektą: nutrauks karus ar gilins atskirtį?
voicesofyouth.org nuotrauka
 
Pirmą metų dieną minint Pasaulinę taikos dieną popiežius Pranciškus kreipiasi į Dievo tautą, tautas, valstybių bei vyriausybių vadovus, įvairių religijų ir pilietinės visuomenės atstovus, visus mūsų laikų vyrus bei moteris su geriausiais taikos linkėjimais.
 

„Naujųjų metų pradžioje meldžiuosi, kad spartus dirbtinio intelekto formų vystymasis nepadidintų pasaulyje jau esančios nelygybės ir neteisybės, bet padėtų nutraukti karus bei konfliktus ir palengvintų daugybę žmonijos šeimą kamuojančių kančių, – Žinioje 57-ajai Pasaulinei taikos dienai „Dirbtinis intelektas ir taika“ linki Šventasis Tėvas.

 

Krikščionis, kitų religijų išpažinėjus ir geros valios vyrus bei moteris popiežius kvietė darniai bendradarbiauti, siekiant pasinaudoti skaitmeninės revoliucijos teikiamomis galimybėmis ir įveikiant jos keliamus iššūkius, kad ateities kartoms perduotume solidaresnį, teisingesnį ir taikesnį pasaulį.

 

Domino efektas socialinei nelygybei plisti

 
Kaip pabrėžia popiežius, įvairių formų dirbtinis intelektas, grindžiamas mašininio mokymosi metodais, nors dar tik pradedamas kurti, keičia visuomenių struktūrą ir daro reikšmingą įtaką kultūroms, socialinei elgsenai, taikos kūrimui.
 
Ateityje dirbtinio intelekto sistemos galėtų nustatyti paskolos prašytojo patikimumą, asmens tinkamumą darbui, nuteistojo recidyvo tikimybę arba asmens teisę gauti politinį prieglobstį ar socialinę paramą.
„Kadangi šiose sistemose trūksta įvairių tarpininkavimo lygmenų, jos ypač jautrios įvairių šališkumo ir diskriminacijos apraiškų poveikiui: sisteminės klaidos gali nesunkiai daugintis ir generuoti ne tik atskirus neteisingumo atvejus, bet ir, pagal domino efektą, paskatinti socialinės nelygybės formų atsiradimą“, – įspėja popiežius Pranciškus.
 
Popiežius Pranciškus, svetainės popieziausvizitas.lt nuotr.
 
Pasikliovimas automatiniais žmonių klasifikavimo procesais, pavyzdžiui, plačiai naudojant stebėjimo sistemas arba pritaikant socialinio kredito sistemas, taip pat gali turėti rimtų pasekmių pilietinei struktūrai nustatant nederamą piliečių reitingavimą.
 
Šie dirbtiniai klasifikavimo procesai taip pat gali iššaukti valdžios konfliktus, nes jie susiję ne tik su virtualiais adresatais, bet ir su realiais žmonėmis tiesiogiai.
 
Asmuo nėra duomenų rinkinys
 
„Pamatinė pagarba žmogaus orumui reikalauja neleisti, kad asmens unikalumas būtų tapatinamas su duomenų rinkiniu, – Žinioje Pasaulinei taikos dienai akcentuoja Šventasis Tėvas. – Negalima leisti, kad algoritmai nulemtų, kaip mes suprantame žmogaus teises, kad būtų nustumtos į šalį esminės vertybės – užuojauta, gailestingumas ir atleidimas ir panaikinta galimybė žmogui pasikeisti bei palikti savo praeitį praeičiai“.
 
Negalime neatsižvelgti ir į naujųjų technologijų poveikį darbo aplinkai: užduotys, kurios anksčiau buvo išimtinai žmogaus darbo sritis, sparčiai perimamos pramoniniu būdu taikant dirbtinį intelektą. Ir šiuo atveju kyla didelis pavojus, kad nedaugelis gaus neproporcingai didelę naudą, o daugybė žmonių bus nuskurdinti.
 
„Pagarba darbuotojų orumui ir užimtumo svarba asmenų, šeimų ir visuomenių ekonominei gerovei, darbo vietų saugumas ir teisingas darbo užmokestis turėtų būti vienas svarbiausių tarptautinės bendruomenės prioritetų, nes šios technologijų formos vis labiau skverbiasi į darbo aplinką“, – pabrėžia Šventasis Tėvas.
 
Tikrovė viršesnė už idėją
 
Mūsų pasaulis yra pernelyg platus, įvairus ir sudėtingas, kad jį būtų galima iki galo pažinti ir suklasifikuoti. Žmogaus protas niekada negalės išsemti jo turtingumo, net ir pasitelkęs pažangiausius algoritmus. Iš esmės jie pateikia ne garantuotas ateities prognozes, o tik statistinius apytikslius vertinimus, įsitikinęs popiežius Pranciškus.
 
Ne viską galima nuspėti, ne viską galima apskaičiuoti; galiausiai „tikrovė viršesnė už idėją“ ir, kad ir kokie nuostabūs būtų mūsų skaičiavimo gebėjimai, visada egzistuoja nepasiekiama liekana, kurios kiekybiškai neįmanoma apskaičiuoti.
 
„Be to, didžiulis dirbtinių intelektų analizuojamų duomenų kiekis savaime neužtikrina nešališkumo. Kai algoritmai ekstrapoliuoja informaciją, visada yra rizika ją iškraipyti atkartojant aplinkos, kurioje algoritmai atsirado, neteisybę bei išankstines nuostatas. Kuo greitesni ir sudėtingesni jie tampa, tuo sunkiau suprasti, kodėl jie pateikė tam tikrą rezultatą“, – pastebima Žinioje.
 
„Protingos“ mašinos gali vis efektyviau atlikti joms pavestas užduotis, tačiau jų veiklos tikslą bei prasmingumą ir toliau nustatys arba įgalins žmonės, turintys savo vertybių visatą. Popiežius Pranciškus akcentuoja pavojus, kad tam tikrų pasirinkimų kriterijai taps ne tokie aiškūs, atsakomybė už sprendimų priėmimą bus paslėpta, o gamintojai galės išvengti pareigos veikti bendruomenės labui.
 
Siekiantis viską kontroliuoti rizikuoja prarasti kontrolę savo paties atžvilgiu
 
„Tai turėtų paskatinti mus susimąstyti apie tai, kas dažnai nepastebima dabartiniame technokratiniame ir į efektyvumą orientuotame mentalitete, tačiau nepaprastai svarbu asmeniniam ir socialiniam vystymuisi: tai „ribos suvokimas“. Žmogus, kuris apibrėžiamas kaip mirtinga būtybė, manydamas, kad pasitelkęs technologijas pranoks visas ribas, dėl obsesinio noro viską kontroliuoti rizikuoja prarasti kontrolę savo paties atžvilgiu; siekdamas absoliučios laisvės, jis gali pakliūti į technologijų diktatūros spiralę“, – rašo Šventasis Tėvas.
 
Technokratinės paradigmos ideologiniame kontekste, kuriame vadovaujamasi prometėjiška savipakankamumo prielaida, gali neproporcingai išaugti nelygybė, o žinios ir turtai kauptis nedaugelio rankose, ir tai kelia rimtą pavojų demokratinėms visuomenėms ir taikiam sambūviui. Todėl pripažinti ir priimti savo, kaip kūrinio, ribotumą, popiežiaus žodžiais yra būtina sąlyga, kad pasiektume, o tiksliau – priimtume pilnatvę kaip dovaną.
 
Visą Popiežiaus Pranciškaus Žinią 57 Pasaulinei taikos dienai tekstą skaitykite: https://lvk.lcn.lt/naujienos/,554 
 
Parengė Lietuvos Caritas