Šv.Bakhitos dieną ne tik meldžiamės už prekybos žmonėmis aukas: kaip apsaugoti pažeidžiamiausius?

Pagrindinis Šv.Bakhitos dieną ne tik meldžiamės už prekybos žmonėmis aukas: kaip apsaugoti pažeidžiamiausius?
 
Šv. Bakhitos mirties dieną – vasario 8-ąją – visame pasaulyje maldoje prisimenami milijonai nukentėjusiųjų ir kenčiančių nuo prekybos žmonėmis: išnaudojamų prostitucijai, darbui vergiškomis sąlygomis, vaikų pornografijai, organų donorystei, surogatinei motinystei ir kitokiai žmogaus orumą trypiančiai vergijai.
 
Pagrobta iš laukų
 
1869 metais dabartiniame Sudane gimusi Šv. Bakhita vos šešerių buvo pagrobta iš laukų ir parduota vergų turguje. Pagal gentinį paprotį, jai buvo 114 kartų įrėžta peiliu, nesirūpinant ar išgyvens.
 
Per dešimt metų kelis kartus perparduota galiausiai ji pateko į italų konsulo Chartume namus, kuriuose pagaliau rado pagarbą ir ramybę. Dėl politinių priežasčių konsului su šeima nusprendus grįžti į Italiją, Bakhita pasiprašė vykti kartu. Italijoje jai buvo patikėta rūpinti vaikais.
 
Kai jos prižiūrimą mergaitę tėvai nusprendė siųsti mokytis pas Kanosos seseris, Bakhita vyko kartu. Ten pažino krikščionių Dievą – tą žvaigždžių ir kitų nuostabių kūrinių šeimininką, kuriuo gėrėjosi nuo pat mažų dienų.
talijoje ji nebebuvo vergė, galėjo pati priimti sprendimus, tad 1890 metais pasikrikštijo, o dar po trejų – įstojo į Kanosos seserų kongregaciją.
 
1896-aisiais būsimojo popiežiaus Pijaus X kardinolo Sarti akivaizdoje davusi įžadus, ji apsigyveno Schio mieste, vienuolyne, kuriame praleido 45 metus, iki pat mirties 1947-ųjų vasario 8 dienos.
 
Visuotinį pripažinimą dėl švento gyvenimo, malonaus ir džiugaus būdo pelniusią Bakhitą šventąja, Sudano globėja 2000 metais paskelbė popiežius Jonas Paulius II.
 
2024 metų akcentai – kelionė ir orumas, kviečiant klausyti, svajoti, veikti
 
Sveikindamas jaunus žmones iš įvairiausių šalių, 2024-aisiais atvykusius į Pasaulinę maldos ir supratimo prieš prekybą žmonėmis dieną, Popiežius Pranciškus Šventąją Bakhitą prilygino vadavimosi iš vergijos paminklui.
 
„Šiandien taip pat daugelis brolių ir seserų apgaudinėjami melagingais pažadais, o vėliau išnaudojami ir skriaudžiami. Junkimės visi prie kovos su dramatišku pasauliniu prekybos žmonėmis reiškiniu“, – kvietė Šventasis Tėvas.
 
 
2024 metų Maldos ir apmąstymo apie prekybos žmonėmis aukas dienos akcentai – kelionė ir orumas, kviečiant klausyti, svajoti ir veikti.
 
Atidžiau pažvelgti į moderniąją vergiją - kas šiandien labiausiai rizikuoja pakliūti į išnaudojimo spąstus ir kaip užkardyti, kad piktavaliai nesipelnytų iš pažeidžiamų žmonių, Lietuvos Caritas vasario 8-ąją kpakvietė visiems atvirame nuotoliniame renginyje „(ne)Matau, (ne)Girdžiu, (ne)Rūpi“, kurį galima stebėti Lietuvos Carito feisbuke ir Kauno arkivyskupijos Youtube kanalu. Mintimis dalinsis Lietuvos vyskupų konferencijos Socialinių reikalų tarybos bei Švietimo komisijos pirmininkas arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, kitų valstybės institucijų bei nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių atstovai, besidarbuojantys prekybos žmonėmis prevencijos srityje.
 
  
Išnaudotojai taikosi į pažeidžiamiausius
 
Kaip rodo Carito ir kitų organizacijų patirtis, visų pirma išnaudotojai taikosi į socialiai pažeidžiamus, vienišus, krizėse esančius žmones. Dar pažeidžiamesni – turintys priklausomybių. Net jei aukos ir nėra priklausomos, jas dažnai siekiama įtraukti į narkotikų ar kitų kvaišalų vartojimą, nes taip dar lengviau jas valdyti.
 
Kalbant apie prekybą žmonėmis, Lietuva yra ir tranzito, ir tikslo šalis. Lietuvos piliečiai užsienio šalyse išnaudojami prekybai žmonėmis nusikalstamoms veikoms, priverstiniam darbui, seksualiniam išnaudojimui, fiktyvioms santuokoms, sukčiavimui, elgetavimui. Nepilnamečiai verčiami vogti, o mergaitės seksualiai išnaudojamos. Verbuojami pažeidžiamų šeimų vaikai, gyvenantys globos namuose ir pan.
 
Lietuvoje išnaudojami trečiųjų šalių piliečiai priverstinai įdarbinami nežmoniškomis sąlygomis. Be teisės rinktis seksualiai išnaudojamos moterys masažo salonuose.
 
Prekyba žmonėmis keliasi į kibernetinę erdvę, kur nėra pakankamai įgūdžių bei priemonių nustatyti aukas, patraukti prekeivius baudžiamojon atsakomybėn.
 
Prekyba žmonėmis, jau seniai tarptautinio masto, tad kova su ja – ne vien policijos, nevyriausybinių organizacijų (NVO) ar valstybės, o, kaip sako popiežius Pranciškus, – visos žmonijos rūpestis.
 
Būtent Šventasis Tėvas ėmėsi burti įvairių sričių profesionalus: teisininkus, policijos pareigūnus, socialinius ir humanitarinius darbuotojus, Bažnyčios atstovus, kad galėtų tarpusavyje dalintis patirtimi ir ieškoti veiksmingų sprendimų žmogaus orumui apginti.
 
Nuo 2014 metų Bažnyčios ir teisėsaugos iniciatyvas prieš prekybą žmonėmis telkia Romoje įsteigta tarptautinė Šv. Mortos grupė. Jos dangiškąja globėja pasirinkta šv. Juozapina Bakhita.
 
 
Kaip stabdyti vergystę?
 
Stabdyti šiuolaikinę vergiją prieš vyrus, moteris, vaikus, išnaudojant juos nelegaliam darbui, organų donorystei, prostitucijai, surogatinei motinystei, vagystėms ir kitiems nusikaltimams Šv. Mortos grupė siekia plėtodama teisėsaugos, Bažnyčios ir bendruomenių ryšius, kad nusikaltimų aukoms būtų prieinama teisinė ir pastoracinė pagalba. Politikams primenama kuriant įstatymus prieš prekybą žmonėmis visų pirma atsižvelgti į nukentėjusiuosius.
 
Daug dėmesio skiriama prekybos žmonėmis prevencijai. Kaip sakė iniciatyvos koordinatorė prie Lietuvos Carito Vaida Matusevičiūtė, pažeidžiamiems, jauniems žmonėms pristatomos naujos prekybos žmonėmis formos ir kaip nepakliūti į spąstus. 
 
Šv.Mortos iniciatyvos koordinatorė prie Lietuvos Carito Vaida Matusevičiūtė. Asmeninio albumo nuotr.
 
„Kaip ir kasmet vasario 8-ąją junkimės į bendrą maldą, kad kuo mažiau mūsų sesių, brolių, vaikų tėvų, mamų, pažįstamų ir nepažįstamų patirtų išnaudojimo siaubą“, – kvietė V. Matusevičiūtė, dėkodama visiems, kurie atpažįsta prekybos žmonėmis aukas, meldžiasi už jas, lydi per teisinius procesus, padeda iš naujo patikėti savimi, žmonėmis, stotis ant kojų ir garsiai kalba apie grėsmes.
 
 
Pagalba nukentėjus nuo prekybos žmonėmis ar įtariant išnaudojimą:
 
LietuvojeNacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis: tel. 861691119. Vilniaus arkivyskupijos Pagalbos patyrusiems smurtą ir prekybos žmonėmis aukoms programa: tel. 869990866, pagalba@vilnius.caritas.lt. Bendrasis pagalbos telefonas 112.
 
Užsienyje. Pirminė informacinė konsulinė pagalba visą parą teikiama tel. 852362444, pilieciai@urm.lt
 
Bendrasis pagalbos telefonas 112.
 
Pagalbą nukentėjusiems ir galintiems nukentėti teikia Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos toje valstybėje. Konsulas organizuos pagalbą ir saugų grąžinimą į Lietuvą.
 
Parengė Ieva Urbonaitė, Lietuvos Caritas