Šv. Mortos iniciatyva Lietuvoje

Pagrindinis Šv. Mortos iniciatyva Lietuvoje
Šv. Mortos grupė
 
    Jau tapo banalu kalbėti, kad šiuolaikiniame pasaulyje viskas keičiasi kone šviesos greičiu. Deja, taip pat greitai keičiasi ir nusikalstamumas, įgydamas vis naujų, neįtikėtinų formų. Ir vienas iš pačių sunkiausių šių laikų nusikaltimų – prekyba žmonėmis. Jau seniai įgijusi tarptautinį mastą, tad kova su ja – seniai nebe vienos policijos ar vienos valstybės, o visos žmonijos reikalas.
 
  Tad Katalikų Bažnyčios Popiežius Pranciškus ėmėsi burti įvairių sričių profesionalus: teisininkus, policijos pareigūnus, socialinius ir humanitarinius darbuotojus, Bažnyčios atstovus. Kad galėtų tarpusavyje dalintis patirtimi, kelti klausimus, megzti naujų ryšių, mokytis vieni iš kitų, ieškoti sprendimų prekybos žmonėmis keliamiems iššūkiams.
 
   Taip 2014 m. balandį Romoje buvo įkurta Šventosios Mortos grupė. Į ją įeina didelę patirtį turintys įvairių šalių policijos pareigūnai ir Bažnyčios atstovai.

Šv. Mortos grupės tikslai:

  • Plėtoti glaudžius teisėsaugos, Bažnyčios ir bendruomenių ryšius.
  • Inspiruoti politikus ir įstatymų leidėjus, kad, kurdami įstatymus, nukreiptus prieš prekybą žmonėmis, pirmiausia orientuotųsi į nukentėjusiuosius.
  • Rūpintis, kad nusikaltimų aukoms būtų prieinama teisinė ir pastoracinė pagalba.
  • Dalintis patirtimi, geriausia praktika ir kompetencijomis kuriant prekybos žmonėmis prevenciją, pastoracinę pagalbą aukoms, gerinant jų integraciją į visuomenę ir teisinį nusikaltėlių persekiojimą.
  • Kelti supratimą apie moderniosios vergystės prigimtį ir mastą.
 
   Lietuvoje, 2015 m. birželio 16 d. paskelbtas memorandumas Santalka prieš prekybą žmonėmis ir šiuolaikinę vergovę“. Dokumentą pasirašė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas ir Lietuvos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas. 
 
   2017 m. lapkritį buvo patvirtintos ir Šv. Mortos grupės veiklos  Lietuvoje metodinės gairės, kviečiame  su jomis susipažinti: Bažnyčios vaidmuo kovojant su prekyba žmonėmis: metodinės rekomendacijos
 
       
 
Kviečiame pasiklausyti Marijos radijo laidos ir plačiau susipažinti su šia iniciatyva bei galimybėmis suteikti pagalbą nukentėjusiems. Laidoje kalba policijos kapelionas Algirdas Toliatas, Kauno arkivyskupijos Caritas vadovas Arūnas Kučikas, Vilniaus arkivyskupijos Caritas programos "Pagalba patyrusiems smurtą" vadovė Angelė Lazauskienė ir Lietuvos Caritas vadovė Deimantė Bukeikaitė.