Susitikimas su Jungtinių Tautų atstovu

Pagrindinis Susitikimas su Jungtinių Tautų atstovu
Rugpjūčio 10 d. Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas susitiko su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdybos (UNHCR) atstovu Šiaurės ir Baltijos šalims Henriku Nordentoftu. Susitikimas, kuriame dalyvavo ir Lietuvos Caritas tarybos pirmininkas Arūnas Kučikas bei Vilniaus arkivyskupijos Caritas užsieniečių integracijos programos vadovė Audronė, vyko Kauno arkivyskupijos kurijoje.
Susitikimo metu aptarta Lietuvą ištikusi situacija pasienyje su Baltarusija, į mūsų šalį patekusių migrantų padėtis bei galimybės suteikti jiems būtinąją pagalbą, kol bus priimti sprendimai dėl tolesnių jų likimo.
 
H. Nordentoftas pabrėžė svarbų Bažnyčios vaidmenį teikiant konkrečią pagalbą stovyklose ir pasienio užkardose esantiems migrantams, taip pat kvietė prisidėti švelninant visuomenėje stebimą įtampą, baimę ir neretai neigiamas nuostatas migrantų atžvilgiu.
 
Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas akcentavo krikščionis įpareigojančios artimo meilės nuostatą pasidžiaugė aktyviu Caritas, kitų katalikiškų iniciatyvų, atskirų parapijų veikla teikiant migrantams reikalingą pagalbą rūbais, patalyne, higienos priemonėmis ir pan. Arkivyskupas išryškino migrantų informavimo apie tolesnius veiksmus, žmogiško bendravimo su jais svarbą.
 
Susitikimo dalyviai sutarė, kad artimiausioje ateityje turėtų būti pasirūpinta geresnėmis migrantų, ypač socialiai pažeidžiamų asmenų (šeimų su vaikais, ligonių) gyvenimo sąlygomis, vaikų užimtumu ir tam reikalingomis priemonėmis.
 
Susitikimo pabaigoje pasidalinta viltimi, kad Lietuva, jos Vyriausybė, bendradarbiaudama su savivaldos institucijomis, Bažnyčia, Caritu ir pilietine visuomene sėkmingai išspręs ją ištikusią migrantų krizę, įgis žinių ir patirties tvarkytis su panašaus pobūdžio iššūkiais.