Surinkta parama pasiekė Ukrainos vaikučius

Pagrindinis Surinkta parama pasiekė Ukrainos vaikučius
Paramos rinkimo akcijos kulminacija tapo kovo 1 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje įvykęs koncertas „Rojaus paukščiai“. Jo metu orkestras atliko gastrolėms rengtą programą. Kolektyvui talkino tenoras Edgaras Davidovičius, dirigavo orkestro vadovas Modestas Barkauskas.
Iniciatyvai palaikymą savo dalyvavimu koncerte išreiškė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, Lenkijos, Suomijos, Ukrainos, Latvijos, Norvegijos, Gruzijos ambasadoriai ir ambasadų bei NATO atstovai.
 
 
Atvykusius svečius sveikindama Lietuvos Caritas generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė kalbėjo: „Rinkdami paramą vaikams, Caritas ir Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, bendradarbiauja jau ne pirmą kartą, tačiau iki šiol surinkta parama būdavo skirta Lietuvos vaikams. Vaikai nėra pajėgūs savimi pasirūpinti, todėl esame reikalingi mes, suaugusieji. Šiandien esame kviečiami pasirūpinti Ukrainos mažiausiais. Džiugu, kad Orkestras, dovanodamas savo talentus ir laiką, pakvietė mus prisidėti prie šios prasmingos paramos akcijos. Situacija Ukrainoje yra tikrai sudėtinga, vaikus globojančios įstaigos stokoja elementariausių daiktų ir priemonių. Gavėnios metu apglėbkime vieni kitus malda ir prisidėkime prie paramos akcijos auka. Tikiu, kad mūsų žmonės bus dosnūs. Tegul muzika ir rūpestis vieni kitais įkvepia geriems darbams“.