Socialinio darbuotojo dieną sveikiname šioje srityje besidarbuojančius Carito žmones

Pagrindinis Socialinio darbuotojo dieną sveikiname šioje srityje besidarbuojančius Carito žmones
 
Mieli socialiniai darbuotojai – sveikinti jus profesinės šventės proga mums didelis džiaugsmas ir pasididžiavimas. Jūs – Carito jėga ir gyvybė!
 
Caritą Lietuvoje atkūrę žmonės dėjo ir socialinio darbo studijų pamatus, suprasdami, koks reikšmingas šis darbo laukas atgimstančiai nepriklausomai šaliai. Ir šiandien mums visiems svarbus kasdienis, pasišventęs, daug kantrybės, išminties ir gerumo reikalaujantis Jūsų darbas su vaikais, jaunimu, ligoniais, priklausomais žmonėmis, patiriančiais benamystę, atskirtį, šeimomis sunkiose situacijose, pabėgėliais, migrantais.
 
Ačiū, kad savo širdies šiluma, žiniomis ir patirtimi dalijatės su vargstančiais. Teužtaria Jus šv. Vincentas Paulietis, dar XVI a. raginęs žmones nenusigręžti nuo vargstančių ir įkvėpęs gerumo darbams daugybę žmonių.
 
Prašė atjautos ir gailestingumo
 
Rugsėjo 27-ąją Bažnyčios minimo Šv. Vincento Pauliečio veiklus gailestingumas pasirūpindavo visais kenčiančiais: paliktais kūdikiais, ligoniais, senukais, valkatomis, kaliniais.
 
„Kai išvystame vargšus, pasistenkime pajusti, ką jaučia jie, kad kentėtume drauge su jais ir būtume kaip didysis apaštalas, pasakęs „visiems tapau viskuo“, - sakė šventasis, kvietęs suminkštinti savo širdis, kad jos atjaustų artimo kančias bei vargus ir melstų Dievą suteikti atjautos ir gailestingumo dvasią.
 
Šv.Vincentas Paulietis
 
Socialinio darbo pradininku laikomo Šv. Vincentas Pauliečio įvardyti gerieji darbai kūnui:
 
Išalkusį pavalgydinti
Ištroškusį pagirdyti
Vargšą aprengti
Keleivį priglausti
Kalinį sušelpti
Ligonį aplankyti
Mirusį palaidoti
 
Gerieji darbai sielai:
Nemokantį pamokyti
Abejojančiam patarti
Nuliūdusį paguosti
Pikta darantį sudrausti
Įžeidimus atleisti
Nuoskaudas nukęsti
Melstis už gyvus ir mirusius.
 
Labdaringų organizacijų globėjas. Šv. Vincentas Paulietis gimė 1581 m. Gaskonijoje, mirė 1660 m. Paryžiuje. 1600 m. įšventintas kunigu. 1625 m. įkūrė Misionierių (vincentiečių) kongregaciją. Kad padėtų vargšams, Vincentas steigė parapines brolijas, ligonines, ėmėsi kurti pamestinukų namus, naujas seminarijas. 1633 m. kartu su šv. Liudvika de Marilak įkūrė Gailestingumo seserų kongregaciją. 
 
Socialinį darbą dirba apie 6 tūkst. žmonių
 
Lietuvoje socialinį darbą sveikatos priežiūros, švietimo įstaigose, teisėsaugos institucijose dirba apie 6 tūkst. žmonių. Socialinio darbo pradžia Lietuvoje laikomi 1990-1991 metai.
 
Lietuvos socialinių darbuotojų diena rugsėjo 27 d. oficialiai švenčiama nuo 2004 metų Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos iniciatyva.
 
Šventės data pasirinkta atsižvelgus į tai, kad rugsėjo mėnesį 1993 metais įvyko pirmasis Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos suvažiavimas ir kad ši diena siejama su šv. Vincentu Pauliečiu.
 
Lietuvos Caritas