Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką

Pagrindinis Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką

 

 

Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką
 
 

 

 

 

 

 

 

Kauno regione „Bendradarbiavimu grįstas įsidarbinimas“

Projekto „Bendradarbiavimu grįstas įsidarbinimas“ tikslas -  per nuoseklią veiklų programą, padėti socialinę atskirtį patiriančioms grupėms integruotis į darbo rinką. Projektinės idėjos tikslinės grupės- benamystę patiriantys asmenys, ilgalaikiai bedarbiai, vienišos mamos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Šiaulių regione „Vilties Kodas”

Projekto esmę sudaro socialinę riziką, atskirtį ar pažeidžiamumą patiriančių žmonių integracija ar reintegracija į darbo rinką. Organizacija sieks mažinti socialinę atskirtį bei padėti savo bendruomenės nariams grįžti į darbo rinką. Projektinės idėjos įgyvendinimo metu Šiaulių vyskupijos Caritas dirbs grupėse ir individualiai su kiekvienu norinčiu sugrįžti ar pirmą kartą įsitvirtinti darbo rinkoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Vilkaviškio regione „Darbas žmogų puošia“ 

Projekto „Darbas žmogų puošia“ tikslas - teikiant socialinės integracijos paslaugas, padėti socialinę atskirtį ir rizikas patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką. Projektinės idėjos tikslinė grupė - šeimos, kurioms taikoma atvejo vadyba, asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų, alkoholiu piktnaudžiaujantys asmenys ir neįgalūs asmenys, kurie yra „iškritę“ iš darbo rinkos.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Projektai įgyvendinami bendradarbiaujant su partneriu „Alternatyvių Investicijų Detektorius“. 

Projektai finansuojami iš Europos socialinio fondo.