Ši misija tikrai verta tąsos. Caritas Europa prezidentas – Lietuvos karitiečiams

Pagrindinis Ši misija tikrai verta tąsos. Caritas Europa prezidentas – Lietuvos karitiečiams
Caritas Europa prezidentas monsinjoras Michaelis Landau sveikina Lietuvos karitiečius. Andriaus Lindžiaus nuotr.
 
Caritas Lietuvoje prisidėjo prie teigiamų pokyčių žmonių gyvenimuose. Šis indėlis tikrai vertas švęsti! Ir ši misija tikrai verta tąsos. Kaip ne kartą yra sakęs Šventasis Tėvas Popiežius Pranciškus, centrinė vieta vargšams „nėra politika, sociologija ar ideologija; tai paprasčiausiai Evangelijos reikalavimas“. Taip į Lietuvos karitiečius kreipėsi Caritas Europa prezidentas monsinjoras Michael Landau. Dalijamės įkvepiančia jo kalba, pasakyta Carito 35 metų atkūrimo Lietuvoje renginyje Kaune.
 
„Man kaip pasaulinės Caritas Internationalis konfederacijos Europos regione Caritas Europa prezidentui šiandien garbė kreiptis į jus, ir aš labai dėkingas už kvietimą dalyvauti šioje jubiliejinėje šventėje.
 
Man ypač malonu dalintis su Jumis Carito Lietuvoje istorijai svarbios sukakties džiaugsmu, nes švenčiame 35 metų jubiliejų nuo jūsų atkūrimo 1989 m., po Lietuvos nepriklausomybės sąjūdžio bangos, vedusios šalį į nepriklausomybę 1990 metais. Buvau Lietuvoje 1990-aisiais, studijų Romoje laikais, kartu su  draugais teologais iš Lietuvos, ir esu įsitikinęs, kad niekada nepamiršime šio laiko herojų…
 
Geriau nei daugelis žinote, kad laisvė niekada nėra suteikiama; jūs tai patyrėte per ilgą ir turtingą savo šalies istoriją.
 
Žinau, kad Carito atkūrimas Lietuvoje, kaip Bažnyčios vizija apie kiekvieno žmogaus laisvę ir orumą, siekiant laisvo visuomenės gyvenimo, buvo pradėta aktyvių katalikių moterų, vadovaujamų sesers Albinos Pajarskaitės. Malonės dovana, kad esate su mumis, brangi Sese! Tai buvo nuostabus siekis ir pasiekimas! Su dėkingumu šiandien prisimename šias moteris ir minime jūsų darbą per visą šį laiką.
 
Viena iš Carito atkūrėjų ses. Albina Pajarskaitė, Caritas-Spes Ukraine programų vadovė Olena Voichyk ir Caritas Europa prezidentas, monsinjoras Michaelis Landau Carito 35 metų atkūrimo Lietuvoje renginyje Kaune. Lietuvos Carito nuotr.
 
Atkurta Caritas organizacija tuomet buvo didžiausia ir beveik vienintelė NVO, teikusi socialinę pagalbą skurdą patiriantiems žmonėms daugybėje parapijų bei veikusi visoje šalies teritorijoje. Iš tiesų tai jūs davėte toną tolimesnei socialinei pagalbai ir socialinio darbo plėtrai Lietuvoje. Kartu pasiekėte daug ir padarėte įsišaknijus Evangelijos žinioje, o drauge – ir visuomeniniame gyvenime.
 
Brangūs bičiuliai! Gražu švęsti šią svarbią sukaktį, apmąstant praeities pasiekimus ir viziją ateityje. Linkiu jums tęsti pagalbą labiausiai vargstantiems, pažeidžiamiausiems žmonėms dar daug metų.
 
Galbūt stebitės mano žodžiais, jog gražu švęsti tai, kad Caritas turi tęsti darbą. Kaip gi švęsti, kai skurdo ir atskirties negandos neapleidžia mūsų visuomenės? Manau, atsakymas slypi Caritas misijoje: matome poreikius ir pagal juos veikiame.
 
Mes siekiame pagarbos kiekvieno žmogaus orumui. Niekada negalime pamiršti šios misijos. Mes siekiame struktūrinių pokyčių, spręsdami skurdo ir marginalizacijos problemas. Stengiamės šį pasaulį padaryti šiek tiek geresne vieta būti. Darome tai, ką galime, kad palengvintume kentėjimą, pripažindami kiekvieno žmogaus vertę ir orumą.
 
Manau, kad kaip Caritas Lietuvoje jūs prisidėjote prie teigiamų pokyčių žmonių, kuriems teikėte pagalbą, gyvenimuose. Šis indėlis tikrai vertas švęsti! Ir ši misija tikrai verta tąsos. Kita vertus, mūsų pareiga tęsti šią misiją. Kaip šventasis Paulius sako savo antrajame laiške Korintiečiams: Caritas Christi Urget Nos, reiškia „Kristaus meilė mus skubina“. Kaip ne kartą yra pasakęs Šventasis Tėvas Popiežius Pranciškus, centrinė vieta vargšams „nėra politika, sociologija ar ideologija; tai paprasčiausiai Evangelijos reikalavimas“.
 
Mes dažnai sakome: kur yra reikmė, ten yra ir Caritas. Mes matome poreikius ir juos atliepiame besąlygiškai, kaip žmonės žvelgdami į konkrečius žmones. Kasdienis darbas iš širdies į širdį, žvelgiant veidas į veidą yra tai, ką mes darome. Tai kasdienio mūsų darbo patirtis, kuri teikia mums jėgų ir pareigą siekti teisingesnės, sąžiningesnės ateities.
 
Šis įprastas ir kartu unikalus Carito būdas veikti įsitvirtinęs vietos bendruomenėse, parapijose visoje šalyje. Carito savanoriams ir darbuotojams jis teikia gilų supratimą apie  pažeidžiamose situacijose esančių žmonių poreikius, apie visuomenes, kuriose gyvename ir dirbame, apie mūsų vietinius ir regioninius skirtumus, apie mūsų šalis, Europą ir pasaulį.
 
Tuo pat metu stengiamės derinti „iš širdies kylantį rūpestį“ žmonėmis su profesionalumu ir nuolatiniu institucijų vystymu. To iš tiesų ir turėtume siekti. Kaip Caritas Europa norime būti arti jūsų ir remti šį kelią.
 
Sužinojau apie jūsų darbą padedant vaikams ir šeimoms, teikiant priežiūrą namuose vienišiems, senatvinėmis ligomis sergantiems žmonėms, paramą žmonėms su negalia ir jų šeimoms, buvusiems kaliniams ar vis dar kalinamiems, pabėgėliams ir migrantams – ne mažiau atvykstantiems iš Ukrainos karo, gelbstint smurto aukas ir priklausomybes kenčiančius žmones. Taip pat ir teikiant pirminę pagalbą maistu vargingiausioms šeimoms. Tai išties nuoširdi, profesionali pagalba, kuria dalijatės daugelis jūsų…
 
Akivaizdu, kad jūsų istorija yra kasdienis veikimas dėl žmonių sudėtingiausiose situacijose. Ir jūs tai darėte, darote labai konkrečiais būdais, įgalindami pažeidžiamus žmones, nes esame atsakingi ne tik už vienas kitą, bet ir už save pačius. Sėjame vilties grūdą, tarnaudami iš meilės ir leisdami šviesai nušviesti tamsumas. Esu įsitikinęs, kad būtent konkretus veikimas yra jūsų ir mūsų jėga. Tiek daug jaunimo įsitraukia į jaunojo Carito judėjimą, ir mes žinome, kad tai vyksta ir Lietuvoje. Jūsų darbas su jaunimu vis labiau tampa pagrindiniu jūsų veiklos tikslu. Džiaugiuosi girdėdamas, kad jaunasis Caritas yra jūsų prioritetas.
 
 
Brangieji kolegos! Brangieji draugai! Tai, ką darėte ir toliau darote – vertinga daugeliui moterų ir vyrų, vaikų ir senų žmonių gyvenimuose. Tai padarė poveikį Lietuvos visuomenėje, Europoje ir pasaulyje, nes jūs taip pat esate labai svarbi globalios mūsų Caritas šeimos dalis.
 
Baigdamas noriu pabrėžti mūsų tinklo svarbą ir ką reiškia būti kažko didesnio dalimi. Jūsų istorija yra mūsų bendros istorijos dalis. Šiandien esame Nacionalinių Caritų tinklas 162 šalyse, iš kurių 46-is nacionalinius Caritus Europos regione vienija Caritas Europa. Prieš metus Caritas Europa, koks yra dabar, šventė savo 30-metį, tačiau pirmasis Caritas Europoje pradėjo savo misiją prieš 125 metus.
 
Visą šį laiką bandėme būti sąveikos tinklu, kuris įgalina mokytis, keistis gebėjimais, imtis struktūrinių pokyčių, prisidėti prie visuomeninės pastangos siekiant žmogaus pažangos integralumo ir plėtros, pagalbos kenčiantiems ir skurdo mažinimo. Tai darėme pasitelkdami kasdienio mūsų darbo patirtį, skatindami socialinį teisingumą, ekologinę atsakomybę ir kurdami įtraukią visuomenę, kuriai svarbu nė vieno nepalikti nuošalyje.
 
Būkime ir toliau vilties nešėjai, kartu kovodami su skurdu. Dar turime daug ką nuveikti, ir tam reikia kiekvieno iš mūsų pastangų. Taigi, priimkime šią džiaugsmo šventę kaip įsipareigojimą tęsti mūsų darbus su atnaujintu užsidegimu. Kartu kaip tinklas, kaip Bažnyčia ir bendradarbiaudami su daugybe kitų veikėjų visuomenėje. Dėkoju kiekvienam iš jūsų už tai, kad buvote mūsų Carito istorijos dalis ir kad toliau tikite socialiniu teisingumu grindžiamu pasauliu, siekdami, kad kiekvieno žmogaus orumas būtų gerbiamas.
 
Linkiu jums visiems geriausio ir tegu Viešpats laimina Jus, Jūsų darbą ir Jūsų gražią šalį.“