Sėkmės dedamosios socialiniame darbe: mintys iš Carito konferencijos apie kūrybiškumą

Pagrindinis Sėkmės dedamosios socialiniame darbe: mintys iš Carito konferencijos apie kūrybiškumą
 
Konferencija „Kūrybiškumas kaip priemonė ieškant sprendimų socialinio darbo situacijose“ Mykolo Romerio universitete. Vilniaus arkivyskupijos Carito nuotr.
 
Sutelkti socialinio darbo lauko dalyvius, dalintis žiniomis ir patirtimis, stiprinti tarpusavio ryšį. Tokiu tikslu lapkričio 16 d. Vilniaus arkivyskupijos Caritas pakvietė socialinio darbo specialistus į mokslinę konferenciją „Kūrybiškumas kaip priemonė ieškant sprendimų socialinio darbo situacijose“ Mykolo Romerio universitete.
 
„Socialinis darbas – ne tik profesija, bet ir pašaukimas daryti gera, – neabejoja Mykolo Romerio universiteto rektorė, profesorė dr. Inga Žalėnienė. Pasak rektorės socialiniai darbuotojai pasižymi kūrybiškumu spręsdami nestandartines situacijas. Tam reikia ne tik profesinių žinių, bet ir geros širdies.
 
„Pasaulyje, kur milijonai žmonių patiria negandų, gebėjimas dalytis, tuo, ką turime, daryti tai, ką galime, kad žmonėms ir visuomenėms padėtume įveikti sunkumus, šiandien – ypatingos svarbos“, – pabrėžė prof. I. Žalėnienė.
 
Mykolo Romerio universiteto rektorė prof. Inga Žalėnienė. Lietuvos Carito nuotr.
 
Arkivysk. G. Grušas: esmė – įžvelgti ir su meile atliepti tikrą žmogaus poreikį
 
Sveikindamas konferencijos dalyvius Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas priminė, kas svarbiausia socialiniame darbe. Tai įžvelgti tikrą kito žmogaus poreikį ir padėti jį išpildyti, taip padedant kiekvienam atsiskleisti.
 
„Socialiniame darbe pagrindas – meilė. Tą reiškia ir Caritas. O meilė yra kūrybinga. Pažiūrėkite į įsimylėjusius“, – lygino arkivyskupas, konferencijos dalyviams linkėdamas remtis socialinio darbo principais, kad vadovaudamiesi jais galėtų kūrybiškai veikti savo kasdieniame darbe, patys išsipildydami savo misijoje ir padėdami išsipildyti kitiems.
 
Caritas vadovaujasi socialiniu Bažnyčios mokymu. Kaip atkreipė dėmesį arkivyskupas, šiame darbe svarbu nuolat ieškoti ir rasti naujų būdų siekiant tikslų, kuriuos duoda Dievas, vesdamas mus netikėtais keliais. Taip pat kartais mums reikia leistis Jo vedamiems.
 
Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Lietuvos Carito nuotr.
 
Cituodamas popiežiaus Pranciškaus mintį, kad ryžtas, viltis, kūrybiškumas ir drąsa – tai ne sinonimai, bet ketinimų, požiūrio ir dorybių jungtis stiprinanti žmogaus sielą, arkivysk. G. Grušas ją siūlė kaip leitmotyvą kitai konferencijai, pastebėdamas, kad šios tema – kūrybiškumas, kaip priemonė ieškant sprendimų socialinio darbo situacijoje – jį patį nubloškė ten, kur pats nesitikėjo. Į praeitį prieš 40 metų kai tik pradėjo dirbti IBM korporacijoje JAV.
 
Pirminiuose mokymuose tuomet buvo praktiškai tobulinama technika, kaip parduoti prekes, pradedant nuo santykio kūrimo su pirkėju. „Pirmas dalykas, kurį turėjome išmokti – kaip pateikti atvirą klausimą, į kurį žmogus negalėtų atsakyti tik „taip“ arba „ne“, bet įsitrauktų į dialogą“, – prisiminė arkivyskupas.
 
Žinia, kurią pavyzdžiais iš IBM laikų, iliustravo arkivysk. G. Grušas – kad iš tiesų sėkmingas verslas, kaip ir socialinis darbas – visai ne apie pinigus, o apie žmonių poreikius ir atsiliepimą į juos. Esmė – susitikti su konkrečiu asmeniu, pamatyti esminį žmogaus poreikį ir atliepti jį su meile, kuri yra kūrybinga.
 
Patirtis Carite reikšmingai prisidėjo prie profesinio augimo
 
Pirmą konferencijos pranešimą apie socialinį darbuotoją kaip kūrėją pristačiusi Aurelija Plūkė iš kūrybos profesionalų bendruomenės „Kūrybinės jungtys“ liudijo profesinį kelią pradėjusi būtent Carite. Organizacija, kurioje savanoriavo penkerius metus, pasak Aurelijos, reikšmingai prisidėjo prie jos fomavimosi, profesinio augimo.
 
   Aurelija Plūkė, bendruomenė „Kūrybinės jungtys“. Lietuvos Carito nuotr.
 
A.Plūkei vis akivaizdžiau, kad socialinis darbuotojas – kūrėjas, o pati socialinio darbo profesija kaip reta kita reikalauja ypač daug kūrybingumo.
 
Ne tik išmokti naujų dalykų, bet ir susitikti kolegas, kurti naujus ryšius
 
Pasak Vilniaus arkivyskupijos Carito vadovės pavaduotojos Aidos Karčiauskienės, konferencijos idėja kilo pastebėjus, kad trūksta erdvių, kuriose socialiniai darbuotojai galėtų susitikti, dalintis patirtimi ir megzti ryšių tinklą.
 
„Reaguodami į pokyčių ir iššūkių intensyvumą šiuolaikinėje visuomenėje norime atkreipti dėmesį į socialinio darbo kūrybiškumo dimensiją šioje srityje. Konferencijoje kviesime socialinius darbuotojus ne tik išgirsti ir išmokti naujų dalykų, bet ir susitikti kolegas ir kurti naujus ryšius. Jeigu specialistai bendradarbiauja, turi socialinį tinklą, tuomet socialinė sistema paveikesnė“, – mano A. Karčiauskienė. – Užmegztas ryšys padeda efektyviau spręsti situacijas ir palengvina procesą.“
 
Vilniaus arkivyskupijos Carito vadovė Audronė Kairienė ir pavaduotoja Aida Karčiauskienė. Lietuvos Carito nuotr.
 
Sudėtingose situacijose kvietė atpažinti kūrybiškų sprendimų galimybes
 
Konferencijoje tyrinėta, kaip kūrybiškas mąstymas gali padėti dirbant su žmonėmis, kurie nenori priimti pagalbos. Pranešėjai dalijosi, kaip įgalinti žmogų spręsti problemą, kai nesimato jokios išeities, ir kokie metodai gali padėti užmegzti ryšį, kai skiria kalbos barjeras.
 
Konferencija „Kūrybiškumas kaip priemonė ieškant sprendimų socialinio darbo situacijose“ Mykolo Romerio universitete. Lietuvos Caritas.
 
Socialiniai darbuotojai kviesti pastebėti kūrybiškumo apraiškas savo darbe ir sudėtingose situacijose atpažinti kūrybiškų sprendimų galimybes.
 
Platų kūrybiškumo spektrą socialiniame darbe pristatė skirtingų sričių profesionalai – Vilniaus arkivyskupijos Carito darbuotojai, susitinkantys su pažeidžiamomis šeimomis, vaikais, vyresnio amžiaus žmonėmis, prieglobsčio gavėjais.
 
Kūrybiškumo aspektus socialiniame darbe ir kūrybišką įgalinimo modelių taikymą nuodugniai aptarė Mykolo Romerio universiteto mokslininkės. Įžvalgomis ir patirtimi taip pat dalijosi Seimo narys, buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Menų agentūros „Artscape“ Integracijos projektų koordinatorė Raimonda Lebelionytė-Alseikienė.
 
Lietuvos Carito informacija