Šeimos Europoje yra svarbios!

Pagrindinis Šeimos Europoje yra svarbios!
Gegužės 15 dieną minima Tarptautinė šeimos diena. Iki rinkimų į Europos parlamentą likus mažiau nei dviem savaitėms, Europos Caritas kviečia rinkimų kandidatus ginti šeimos vertybes ir interesus. Europos Sąjungai ir jos šalims narėms reikia daugiau paramos šeimai. Šeima yra svarbiausia bet kokios teisingos visuomenės ląstelė.
 
Šeimai naudingų įstatymų kūrimas yra itin reikalingas Europos ateičiai. Dėl šios priežasties yra būtina, kad Europos lyderiai įvykdytų savo įsipareigojimus nustatytus Europos socialinių teisių ramstyje, kuris užtikrina šeimų apsaugą.
 
,,Mano vardas Manthos. Man 18 metų. Gimiau Tinos saloje, iki šiol čia gyvenu su savo tėvais. Lygiai prieš metus gavau galimybę studijuoti Tesalonikų universitete. Tačiau negaliu to daryti.
Mano tėvai neturi darbo ir mūsų šeimą išlaiko tik Atėnuose dirbanti mano sesuo. Esu priverstas eiti dirbti.”
Manthos, gaunantis pagalbą iš Graikijos Caritas
 
Visoje Europoje šeimos patiria skurdą ir socialinę atskirtį. Skurdas neleidžia joms turėti tinkamo būsto, išsilavinimo, sveikatos apsaugos. Šios šeimos susiduria su dideliais sunkumais norėdamos sukurti geresnę ateitį savo vaikams. Tam galimybių jos neturi. Privalome į tai skubiai reaguoti. Europos politika turi būti formuojama atsižvelgiant į esamą demografinį nuosmukį. Ji turi įveikti didėjančius skurdo ir nelygybės rodiklius. Investuodami į šeimas investuojame į mūsų visuomenę.
 
,,Kad galėtume šeimas įgalinti, pirmiausiai turime į jas investuoti. Turime kalbėti apie tai, kad socialinis kapitalas, kurį sukuria šeimos duoda naudą visai mūsų visuomenei. Tikiuosi, jog naujajame Europos parlamente šeimos klausimams bus skiriama daug dėmesio. Tai padės pagerinti padėtį visoms šeimoms visoje Europoje.“
 
Jorge  Nuño Mayer, Caritas Europa generalinis sekretorius
 
Caritas Europa siūlo būsimiems Europos parlamento nariams prisidėti prie ypač sunkiai besiverčiančių šeimų sąlygų pagerinimo. Tai galima padaryti prisidedant ir tobulinant buvusio Parlamento pradėtus darbus. Vieni iš svarbiausių – Vaiko garantijų iniciatyva pažeidžiamiems vaikams bei Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyva. Tokiu būdu galima užtikrinti, kad nei vienas žmogus nebus pamirštas ir kiekvienas vaikas gales džiaugtis šviesia ateitimi.
 
Caritas Lietuvoje jau 30 metų yra šalia šeimų, kurios patiria įvairius iššūkius.
„Daugelio metų patirtis, tiesioginis ir kasdienis susidūrimas su įvairių sunkumų turinčiomis šeimomis drąsina ieškoti kompleksinės pagalbos šeimai būdų. Bendruomeninė pagalba šeimai, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas –tai itin aktualios problemos Lietuvoje. Vis spartėjantis gyvenimo tempas, didėjanti konkurencija darbo rinkoje, sudėtingas darbo bei šeimos įsipareigojimų derinimas konkuruoja su laiku kokybiškam bendravimui šeimoje, vaiku priežiūrai ir ugdymui.
Palaikome Caritas Europa siūlymus Europos parlamentui ir tikimės, kad formuojant ir įgyvendinat šeimos politiką Lietuvoje visos teisinės ir organizacinės priemonės bus orientuojamos į palankios šeimai aplinkos kūrimą bei stiprinimą”.
 
Deimantė Bukeikaitė, Lietuvos Caritas generalinė sekretorė
 
 © John Marc Smith unsplash.com