Savanoriškos veiklos plėtojimas, teikiant pagalbą vyresnio amžiaus žmonėms

Pagrindinis Savanoriškos veiklos plėtojimas, teikiant pagalbą vyresnio amžiaus žmonėms
Projekto pavadinimas: Savanoriškos veiklos plėtojimas, teikiant pagalbą vyresnio amžiaus žmonėms
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 10 16 – 2020 12 31
 
            
 
Projekto tikslas - pastiprinti organizacijos Caritas kompetencijas savanoriškos veiklos organizavime bei plėtoti savanorišką veiklą, teikiant pagalbą vyresnio amžiaus žmonėmis.
 
Tikslui pasiekti išsikelti uždaviniai:

  1. Organizuoti savanorių mokymus, kaip teikti pagalbą vyresnio amžiaus žmonėmis bei organizuoti jų įtraukimą į savanoriškas veiklas;
  2. Organizuoti ir vykdyti savanorišką pagalbą vyresnio amžiaus žmonėms 7-se regionuose (vyskupijose);
  3. Sukurti bei įsigyti savanoriškai veiklai vykdyti reikalingas priemones;
  4. Aprūpinti savanorius bei vyresnio amžiaus žmones asmeninėmis apsaugos nuo koronaviruso (COVID-19) priemonėmis;
  5.  Plėtoti savanoriškos veiklos galimybes, įtraukiant daugiau vyresnio amžiaus žmonių;
  6.  Viešinti vyresnio amžiaus žmonių į(si)traukimo į savanorišką veiklą Lietuvoje galimybes per gerąsias patirtis.
  7.