Privalome pasirūpinti pasienyje įstrigusiais migrantais

Pagrindinis Privalome pasirūpinti pasienyje įstrigusiais migrantais
Migrantų krizės klausimą Lietuva sprendžia nuo šių metų birželio mėn. Šiais metais į mūsų šalį pateko 4219 migrantų. Nuo rugpjūčio mėnesio pradžios, dėl Lietuvoje vykdomos migrantų apgręžimo politikos, iš Baltarusijos draudžiamose vietose į Lietuvą neįleista 5 008 migrantai, 156 įleisti dėl humanitarinių priežasčių.
 
Caritas, kaip viena iš nevyriausybinių organizacijų, yra aktyviai įsitraukusi į humanitarinės pagalbos teikimą migrantams.
Sienos apsaugos klausimas sprendžiamas ir situacija daugiau mažiau stabilizuota. Didžiosiose stovyklose jau apgyvendinti ir dar užkardose esantys migrantai, nepaisant išliekančių iššūkių, gauna būtiną pagalbą. Vis dėlto, pastaruoju metu didelį nerimą kelia į Lietuvą bandančių patekti, tačiau apgręžiamų ir į Baltarusiją negalinčių sugrįžti migrantų situacija. Šie žmonės yra „įstrigę“ teritorijoje tarp Lietuvos ir Baltarusijos sienų ir, galimai, dėl maisto, vandens stokos ir vis prastėjančių oro sąlygų patiria grėsmę sveikatai ir net gyvybei.
 
Lietuvos Caritas, kartu su kitomis bendradarbiaujančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, pastaruoju metu nuolat atkakliai kėlė klausimą dėl šios situacijos pasitarimuose su atsakingų valdžios institucijų atstovais.
 
Iš dalies nerimą sumažino praėjusią savaitę priimtas Vidaus reikalų ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų vadovų sprendimas skubiai organizuoti humanitarinių pagalbos paketų dalijimą Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžiamiems migrantams.
 
Remiantis Vidaus reikalų ministerijos informacija - „Iki metų pabaigos planuojama paruošti 5 tūkst. tokių paketų iš šiuo metu turimų rezervų ir organizuojant reikalingus viešuosius pirkimus. Humanitariniams paketams sukomplektuoti bus panaudota ir tarptautinė migracijos krizei valdyti gaunama parama. Pasienyje dirbantys pareigūnai ir iki šiol apgręžiamiems migrantams pagal poreikį duoda maisto, vandens, suteikia būtiną medicininę pagalbą, tačiau dabar humanitarinė pagalba bus sistemiška ir geriau organizuota. Įvertinus prastėjančias oro sąlygas ir tai, jog pastaruoju metu vėl padaugėjo bandymų neteisėtai kirsti valstybės sieną, pasienyje migrantams bus dalijami humanitariniai paketai su sausu daviniu, vandeniu ir būtiniausiais daiktais“.
 
Pasak Lietuvos Caritas organizaciją globojančio Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo, „Mes, būdami civilizuotos visuomenės ir krikščioniškos bendruomenės nariai, privalome pasirūpinti pavojų gyvybei ir sveikatai patiriančių žmonių, įstrigusių pasienyje, situacija. Todėl sveikintinas Lietuvos atsakingų institucijų sprendimas pradėti teikti skubią sisteminę pagalbą.  Malda lydžiu didelius išbandymus patiriančius migrantus, taip pat jiems pagalbą teikiančių nevyriausybinių organizacijų darbuotojus ir savanorius, pasienio pareigūnus bei valdžios institucijų atstovus, ieškančius šioje krizėje geriausių sprendimų“.
 
„Šis atsakingų institucijų sprendimas buvo labai lauktas, nes tiek Caritas organizacija, tiek atskiros visuomenės grupės jautė moralinę atsakomybę ir poreikį veikti pasienyje įstrigusių žmonių atžvilgiu. Esame pasiruošę ir jau planuojame prisidėti, tačiau tuo pačiu suprantame, kad tai nėra ilgalaikis sprendimas. O tokio sprendimo reikia kuo greičiau. Teigiamai vertiname valdžios institucijų bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, atvirumą pasiūlymams ir įtraukimą į sprendimų paiešką“, teigia mūsų organizacijos generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė.
 
Neteisėtos migracijos krizės metu humanitarinės pagalbos klausimus kassavaitiniuose susitikimuose sprendžia platus valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų ratas – Vidaus reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnyba, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Lygių teisių kontrolieriaus tarnyba, Raudonasis Kryžius, Maltos ordino pagalbos tarnyba, Caritas, organizacija „Gelbėkit vaikus“, Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybė Lietuvoje, Pabėgėlių priėmimo centras, Tarptautinė migracijos organizacija.
 
--------
Kviečiame prisidėti prie humanitarinės pagalbos teikimo migrantams -
 
Savanorystė Vilniuje ir Pabradėje: savanorio anketa
Savanorystė kitose Lietuvos vietose: savanorio anketa
 
Aukoti lėšas, pasirenkant norimą aukoti sumą https://donation.redcross.lt/zmogiskumassvarbiausia
Lėšas renka Lietuvos Raudonasis Kryžius visų 9 partnerių organizacijų, įskaitant ir Caritą, vardu.
 
Aukoti trumpaisiais numeriais – 1410 (auka 10 Eur) arba 1408 (auka 5 Eur).
 
Lietuvos Caritas informacija