Popiežius Pranciškus pasveikino karitiečius organizacijos atkūrimo 35-mečio proga

Pagrindinis Popiežius Pranciškus pasveikino karitiečius organizacijos atkūrimo 35-mečio proga
Popiežius
Popiežius Pranciškus sveikina Lietuvos Carito generalinę sekretorę Deimantę Bukeikaitę. Asmeninio albumo nuotr.
 
Šventasis Tėvas pasveikino Carito Lietuvoje atkūrimo 35-ąsias metines mininčius savanorius ir darbuotojus, pavesdamas visus dangiškojo globėjo pal. Jurgio Matulaičio užtarimui ir nuoširdžiai suteikė savo palaiminimą kaip išminties ir ramybės Prisikėlusiame Viešpatyje ženklą.
 
Popiežius tikisi, kad sukakties minėjimas visiems lietuviams, o ypač – jaunimui leis geriau suprasti tai kaip brangią tikėjimo dovaną, kurią geriausiai atspindi meilės darbai, noriai aukojami vargstantiems.
 
Jo šventenybė Popiežius Pranciškus maloniai apsidžiaugė informuotas apie Carito atkūrimo Lietuvoje 35 metų renginį, kurio dalyviams Šventasis Tėvas siunčia maldingus linkėjimus, - rašoma laiške, kurį Carito Lietuvoje globėjui arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui perdavė apaštalinis nuncijus Petar Rajič.
 
„Suprasdamas Caritas svarbą Bažnyčiai Lietuvoje, Jo Šventenybė, būdamas maldoje su Jumis reiškia dėkingumą už puikų dvasininkų, vienuolių ir pasauliečių, kurių daugelis yra savanoriai, bendradarbiavimą slaugant ir teikiant pagalbą vargšams ir atstumtiesiems, taip pat nukentėjusiems nuo dabartinio karo Ukrainoje ir pabėgėliams, kurie buvo priimti Lietuvoje“,  rašome laiške.
 
Lietuvos Carito informacija