Popiežius: esame palaiminti, kai dalijamės tuo, ką turime

Pagrindinis Popiežius: esame palaiminti, kai dalijamės tuo, ką turime

   Sekmadienio vidurdienį, prieš ,,Viešpaties Angelo" maldą, sveikindamas į Šv. Petro aikštę susirinkusius piligrimus ir turistus, popiežius komentavo Mišių Evangelijoje girdėtą evangelisto Luko užrašytą Kristaus paliminimų versiją.   

   Vargstančius, alkstančius, verkiančius ir persekiojamus žmones Jėzus vadina palaimintais ir griežtai įspėja tuos, kurie mėgaujasi turtais, yra sotūs ir linksmi, kuriuos giria žmonės. Šios dienos Evangelija, sakė Pranciškus, mus ragina griauti supasaulėjimo stabus ir priimti į širdį tikrąjį gyvąjį Dievą. Jėzus mus moko, kad esame palaiminti, tai yra laimingi, kai renkamės tai, kas gera ir teisinga Dievo akyse.

   „Esame laimingi, kai Dievo akivaizdoje prisipažįstame, kad esame stokojantys, kad nesame visiškai savarankiški, kad mums reikia Viešpaties pagalbos. Kaip jis ir su juo turime atjausti vargstančiuosius, kenčiančiuosius ir alkstančiuosius, nes ir mes Dievo akivaizdoje esame vargstantys, kenčiantys ir alkstantys. Tikrai džiaugiamės tik tuomet, kai liovęsi stabmeldžiauti materialinėms gėrybėmis, jomis pasidalijame su savo broliais ir seserimis."

Šaltinis: Vatican News. Nuoroda: https://www.vaticannews.va/lt/popiezius/news/2019-02/popiezius-esame-palaiminti-kai-dalijames-tuo-ka-turime.html?fbclid=IwAR29scZ_Zd9q19pJUaIkiz8fgMUaJ_24FznX5819B1xGeD5_u-SgQadhiPI